Thursday, Feb 23, 2017

صفحه نخست » وکیل آیت الله خمینی درپاریس پس از ۳۸ سال می گوید اشتباه کرده

khomeiniFans_small.jpgرادیو فرانسه - لیبراسیون روزنامۀ چپ گرای صبح پاریس به سراغ «کریستیان بورگه» وکیل مدافع فرانسوی رفته است که بدنبال اخراج آیت الله خمینی از عراق و ورود او به فرانسه وکالت وی را بعهده گرفت و در رویدادهای دوران اقامت او در این کشور و ماجرای گروگان گیری در سفارت آمریکا در تهران نیز ایفای نقش کرد.

«کریستیان بورگه» با شرح نظرات و برداشت های خود را از آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی به لیبراسیون می گوید تا کنون حاضرنبوده است درمورد خاطرات و نظرات خود درباره آن دوران حرفی بزند، اما اینک اعتراف می کند که از این که درآن انقلاب شرک داشته و به آن کمک کرده است امروزانگشت تاسف به دندان می گزد.

کریسیتان بورگه یاد آوری می کند که نه تنها در پاریس درکنارخمینی بوده، بلکه درتهران نیز او را همراهی کرده و درماجرای گروگان گیری درسفارت آمریکا نیزهمچنان درکنار رهبران انقلاب باقی مانده است.

کریستیان بورگه تعریف می کند که امیدی که او را وادار کرد در ۱۹۷٨ درکنارخمینی قرارگیرد و درفرانسه و صحنه بین المللی او را برای سرنگونی شاه و رسیدن به قدرت یاری کند درسال ۱۹۸۲ به سراب ختم شد. او بکفاۀ خود دریافت که آنچه که او به خاطر آن فعال بوده نهایتاً سرابی بیش نبوده و از این روست که اینک از کردۀ خود ابراز تاسف می کند.

وکیل دعاوی فرانسوی توضیح می دهد که چگونه با قطب زاده تا آخرین روزها درتماس بوده و به خواست تهران برای بازگرداندن پادشاه بیمار ایران از پاناما فعالیت کرده است.

کریستیان بورگه دربخشی از اظهارات خود می گوید به نظر من تصادفات درتغییر جهت انقلاب ایران نقش عمده ای را بازی کرده است.

یکی از مسائل مهم درایران آن زمان این بود که ایرانیان خمینی را به جای "خدا" گرفته بودند و طبیعی است که با خدا نمی شود بحث کرد. وی می گوید: انقلابیون اشتباهات سرنوشت سازی کردند، زیرا برای آن آمادگی نداشتند.

کریستیان بورگه تعریف می کند که پس از مرگ دوستش، صادق قطب زاده، روابط خود را برای همیشه با سیاست درایران گسسته است. وی می افزاید : پس از رویداهای اول انقلاب نمایندگانی از حکومت ایران به دیدار من آمدند وخواستارادامه همکاری شدند، اما من گفتم از حکومت ایران دفاع نخواهم کرد من از ایرانی‌ها دفاع می کنم.

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy