Wednesday, Feb 22, 2017

صفحه نخست » لغو ممنوعیت حجاب زنان شاغل در ارتش ترکیه

turkeyMilitaryHijab_small.jpgبه گزارش ایرنا، بر این اساس، ممنوعیت حجاب برای بانوان درجه دار وافسران ارتش ترکیه و سازمان های وابسته به آن لغو شد.

پیش از این بانوان و حتی مردان ارتش ترکیه مجاز به رعایت الگوهای حجاب اسلامی نبودند و داشتن حجاب برای کارکنان و افسران در همه دوایر وابسته به آن ممنوع بود.

براساس اصلاح آئین نامه ستاد کل ارتش ترکیه که از سوی وزارت دفاع کشور ترکیه ابلاغ شده، زنان شاغل درنیروهای زمینی، دریایی وهوایی، افسران قراردادی، درجه داران، درجه داران قراردادی، دانشجویان نظامی وداوطلبان شرکت در دوره های نظامی می توانند به همراه لباس رسمی ازپوششی بدون طرح ونقش وزیور آلات و هم رنگ لباس رسمی زیر کلاه و کلاه کج استفاده کنند.

در این مقررات جدید تنها قید و شرط تعیین شده برای حجاب بانوان نظامی، متفاوت نبودن رنگ حجاب آنها با لباس فرم مورد استفاده عنوان شده است.

این مقررات به بخش ضوابط عمومی از آیین نامه نوع پوشش کارکنان ستاد کل ارتش ترکیه اضافه شده است و پس از انتشار آن در روزنامه رسمی ترکیه اجرایی خواهد شد.

تحلیل گران لغو ممنوعیت حجاب را اقدامی از سوی حاکمیت ترکیه برای به دست آوردن رضایت نظامیان با گرایشات دینی در انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی که اواخر فروردین ماه برگزار می شود، ارزیابی می کنند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy