Friday, Feb 24, 2017

صفحه نخست » اولین نشست خبری مهدی خزعلی پس از آزادی

دکتر مهدی خزعلی در اولین نشست خبری - تحلیلی پس از آزادی از زندان، که سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵در سرای قلم انجام شد، توضیحات کاملی از لحظه بازداشت تا لحظه آزادی را ارائه داد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy