Friday, Feb 24, 2017

صفحه نخست » خودکشی مهدیس میرقوامی پس از آزادی از بازداشتگاه اطلاعات در کرمانشاه

MahdisMirghavami_suicide_small.jpgسحبانیوز، مهدیس میرقوامی، شهروند کرمانشاهی، یک روز پس از آزادی از بازداشتگاه اطلاعات، اقدام به خودکشی کرده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.

مهدیس میرقوامی، مهندس جوان ساکن کرمانشاه، روز جمعە ٨ بهمن‌ماه و یک روز پس از آزادی اش از بازداشتگاه اطلاعات، اقدام بە خودکشی نموده و روز شنبە ٩ بهمن‌ماه در یکی از مراکز درمانی کرمانشاه فوت کرده است.

هه نگاو در این خصوص گزارش کرد؛ مهدیس میرقوامی روز سەشنبە ۵ بهمن‌ماه پس از احضار بە ادارە اطلاعات بازداشت و پس از دو روز در روز پنج‌شنبە ٧ بهمن‌ماه آزاد شدە بود.

این مهندس ٢۶ ساله از طریق خوردن "قرص برنج" اقدام بە خودکشی کردە بود.

بە گفتە یک منبع موثق، ادارە اطلاعات خانوادە مهدیس میرقوامی را تحت‌فشار قرار دادە تا از انتشار هرگونە خبری در این رابطە خودداری نمایند.

پیش‌تر و روز جمعە ١۵ دی‌ماه ١٣٩١ نیز، یک دختر ٢٣ سالە کرد اهل بخش کوزران با هویت "شلیر فرهادی" کە دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی بود، پس از آنکە توسط اطلاعات کرماشان ۴ ماه بازداشت شدە بود، پس از آزادی با اسلحە بە زندگی خود پایان داد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy