Sunday, Feb 5, 2017

صفحه نخست » محمد نوریزاد: شلیک این موشک نابهنگام به توصیه جاسوسان روسیه بود

محمد نوریزاد در تحلیل هفتگی خود از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» تشنجات بوجود آمده در منطقه توسط رزمایشهای موشکی سپاه پاسداران را مورد بررسی قرار داد. محمد نوریزاد گفت که هم اکنون ما با یک قدرت برتر جهانی مواجه هستیم که ممکن است یک رفتار نسنجیده از سوی سرداران سپاه باعث آشوبی در کشور و منطقه شود که دیگر نتوان آن را کنترل کرد. نوریزاد ادامه داد که ما در ایران اسیر ملاهایی هستیم که میخواهند در یک هلال شیعی، حسرتهای تاریخی خود را جبران کنند و با این حرکتها برای کشور و منطقه بحران ایجاد میکنند. محمد نوریزاد در ادامه به مسئولان و سرداران سپاه گفت، شما خود نیز میدانید که در یک چشم به هم زدن طومارتان را در هم میپیچیند و اگر هم اتفاقی برای ایران بیا فتد شما اول از همه خواهید گریخت، و مردم می مانند و هزاران مشکل، پس بهتر است که خردمند باشید و صبوری پیشه کنید و آرامش جامعه را حفظ نمایید و قطعا این موشک نابهنگامی که در ایران شلیک شد به توصیه جاسوسان روسیه بود که قپه های سرداری را بر دوش دارند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com