Tuesday, Feb 14, 2017

صفحه نخست » عکسی که توسط میرحسین گرفته شد: بن‌بست اختر

کلمه - روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ وقتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در تلاش برای خروج از منزل به منظور شرکت در راهیپمایی امروز ۲۵ بهمن بودند به محافظان وی دستور داده شد که حق ندارند از مقر خود خارج شوند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بعد از این ممانعت‌ها تصمیم گرفتند که پیاده عازم محل راهپیمایی شوند که ماشین ون متعلق به پلیس به گونه‌ای در کوچه محل سکونت آنها در مقابل منزل مسکونی‌شان قرار گرفت که امکان هرگونه تردد پیاده را نیز از آنها گرفت. این عکس توسط میرحسین موسوی در لحظه‌های اول حصر گرفته شد. ۲۵ بهمن ۱۳۸۹روزی بود که اینگونه از خروج محصورین ممانعت شد و روزهای بعد حصار آهنی بلند، خانه آنان را تبدیل به زندان کردند.

mousavi_picture_akhtarStreet.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com