Saturday, Apr 8, 2017

صفحه نخست » گزارش ویدئویی حسن داعی از هزینه مالی حمایت از رژیم اسد

وروم ایرانیان - در شش سال گذشته رژیم ایران دهها میلیارد دلار از سرمایه های ملی ایران را در جنگ سوریه و حمایت از رژیم اسد هزینه کرده است. در گزارش حاضر، کمک های نقدی، نفت رایگان، کمک های غذائی، پزشکی و داروئی به سوریه و مهمتر از آن، هزینه ماشین جنگی در سوریه را بررسی میکنیم. در پایان، سرمایه گذاری هنگفت سپاه قدس برای بازسازی خرابی ها و تغییر بافت مذهبی جمعبت در بخش های غربی سوریه از طریق اسکان دادن شیعیان سوری و عراقی طرفدار رژیم ایران را بررسی میکنیم. مجموع این هزینه ها، حداقل سالی 15 میلیارد دلار تخمین زده میشود. یعنی در شش سال گذشته نزدیک به صد میلیارد دلار در سوریه هزینه شده است و چشم اندازی برای پایان این جنگ و نابود شدن سرمایه های ملی ایرن در سوریه وجود ندارد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com