Tuesday, Apr 11, 2017

صفحه نخست » رای پرونده دوم کیارستمی صادر شد

Abbas_Kiarostami.jpgرییس هیات بدوی سازمان نظام پزشکی آخرین اخبار درباره سرانجام بررسی پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر ایرج خسرونیا درباره آخرین خبرها از میزان تخلفات و شکایات تعرفه‌ای در ماه‌های اخیر، گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر میزان شکایت مرتبط با مسائل تعرفه‌ای به صورت قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که در اکثر شهرستان‌های کشور ماهانه هیچ شکایتی نداریم و در تهران هم تعداد شکایات تعرفه‌ای در ماه به چهار الی پنج مورد می‌رسد.

وی با بیان اینکه بیشترین شکایت از گروه‌های پزشکی جراحی زیبایی زنان و ارتوپدی انجام می‌شود، درباره تخلفات برخی بیمارستان‌های خصوصی تهران در صورت حساب‌هایشان، گفت: خوشبختانه با مشابه شدن فرم‌های کامپیوتری حسابداری بیمارستان‌ها و آشنایی بیشتر حسابداران آنها با قوانین جدید در زمینه مسائل تعرفه‌ای و صورت حساب‌های بیمارستانی، مشکلاتی که در زمینه قیمت صورت حساب‌های برخی بیمارستان‌های خصوصی تهران داشتیم کمتر شده است و امیدواریم این روند کاهشی ادامه یابد.

رییس هیات بدوی سازمان نظام پزشکی درباره سرانجام بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی و اعتراض خانواده وی به حکم صادر شده، گفت: بعد از اعتراضی که به رای صادر شده انجام شد، رای به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و در حال حاضر هم این پرونده سیر عادی خودش را می‌گذراند.

خسرونیا ادامه داد: از آنجایی که بعد از صدور رای هیات بدوی، شکایتی جدید از بیمارستان و پزشک عفونی بیمارستان از سوی خانواده کیارستمی تنظیم شد، پرونده مجددا به دادسرا رفت تا این شکایت مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر حکم‌های این شکایت صادر و توسط هیات بدوی تایید شده است و اکنون در راه تجدیدنظر برای نهایی شدن احکام است.

وی گفت: فرزند آقای کیارستمی و وکیل‌شان نسبت به این حکم اعتراضی نکرده‌اند، بر اساس حکمی که صادر شده بیمارستان و پزشک عفونی تبرئه شده‌اند و تاکنون هم خانواده نسبت به این حکم اعتراضی نداشته‌اند. حال باید منتظر ماند تا رای نهایی بعد از سیر مراحل لازم صادر و اعلام شود.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com