Monday, Apr 17, 2017

صفحه نخست » خوب و بدهای ثبت‌نام‌های ریاست جمهوری، تقی رحمانی

Taghi_Rahmani_small_2.jpgخوب و بد نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری شیوه ثبت نام را نمی توان به گردن نقص قوانین گذاشت بلکه باید به اراده برای وجود قوانین کلی و کشدار گذاشت که می خواهد سیلقه ای در هر زمان که اراده کرد رجل سیاسی را چه شخصیت بداند یا نداند.

این اراده هم به ملک داری حاکمان باز می گرد . هر قانون شفاف و روشن که سند باشد برای حکومت ایران دردسر زا می شود نمونه آن همین لایحه جرم سیاسی ناقص و پر ابهام است که قوه قضائیه کنار گذاشته است آن هم لایحه ای از زیر دست آقای جنتی گذشته است اما قوه قضائیه حاضر به اجرائی آن نیست. چرا که مطابق همین قانون قانون بسیاری از دستگیر شدگان امنیتی دیروز امروز و فردا شامل این لایحه می شوند و از حقوقی برخوردار می شوند که امروز ندارند. این مثال را آوردیم تا نشان دهیم که اراده ای وجود دارد که قانون شفاف تر در حکومت ایران اجرا نشود.

در انتخابات ریاست جمهور فرض بگیریم که ملاک آوردن ۵۰۰ امضا از کسانی باشد که به نحوی معتمد نظام هستند در شوراها یا مجلس یا مدیران نظام بوده اند. این شرط محافظه کارترین شرط می تواند در جمهوری اسلامی باشد . اما باز برای رفتار سلیقه ای حاکمان خطرناک است با این حساب مهندس سحابی یا دکتر یزدی در سال ۱۳۷۶ باید تائید صلاحیت می شدند و از امکانات حکومتی برای تبلیغ استفاده می کرد این با سیاست نظام نمی خواند. یا خاتمی در سال ۱۳۸۴ و حتی احمدی نژاد وقاسم شعله سعدی و دیگران می توانند کاندیدا و تائید صلاحیت گردند.
اما فراموش نکنیم که جنتی به یکی از ملی-مذهبی ها که زمانی قبل با او دوستی داشت گفته بود که رجائی و رحمان کار گشا را تائید صلاحیت کنیم تا به مجلس ششم بیایید تا اسرار نظام را بدانند.

به همین خاطر حکومت زیر بار شرایط شفاف نمی رود.چرا که مصلحت نظام که باید خواند مصلحت حاکمان از اوجب واجبات است این مصلحت است که قوانین را گروگان خود می گیرد.

اما کسانی که در انتخابات ثبت نام کردند یعنی همان ۱۵۰۰ نفر بیشتر برخی نکاتی ارزنده گفتند برخی طعنه ای تلخی به حکومت دینی زدند برخی حقوق خود را یاداوری کردند.

۱- زنان و مطالبه روشن :در میان ثبت نام کنندگان زنان حضور داشتند بیش از ۱۰۰ زن نام نویسی کردند . اکثر ایشان مطالبه روشنی داشتند که در این میان خانم طالقانی چهره است او گفت که می آید که تکلیف رجل سیاسی را روشن کنند. وی در دوره های قبل هم چنین کرده بود اما این بار همراهان بیشتری داشت.

اما این نوع حضور عیبی هم داشت حکومت اجازه نداده تا تشکلات مدنی مستقل گرد هم آیند تا تشکلات زنان با هماهنگی چند نفر را به ثبت نام تشویق کنند تا این حد پراکنده نام نویسی نشود.

عیب دیگر این ثبت نام ها سپر انداختن زنان اصلاح طلبی صاحب مقامی بود که به خاطر شهرت و پست می توانستند کاندیدا شوند تا مصادق رجل سیاسی را به چالش بکشند که انجام ندادند.

اشتباهی که اصلاح طلبان مرد هم انجام دادند حداقل می توانستند مانند سال ۱۳۹۲ رفتار کنند تا شورای نگهبان را به راحتی وادار به تائید صلاحیت روحانی کنند.

۲- ثبت نام کننده ای بهلول وار گفت که از کرمانشاه آمده ام که بگویم که محیط زیست را نابود کرده اند خودم را برای ریاست جمهوری دارای صلاحیت نمی دانم اما آمده ام اعتراض کنم. این جمله دو پهلو هم است یعنی کسانی که مدیر هستند و محیط ریست را نابود کردند هم دارای صلاحیت نیستند.

۳- ثبت نام کننده ای گفت آمده ام تا ببینم که شهرت داشتن چه حسی دارد می خواهم این حس را درک کنم. خوب مقامات نظام همه برای مقام ریاست جمهوری و مجلس احساس تکلیف می کنند چرا برای کارهای بدون شهرت و مقام تکلیف جای ندارد. در این میان آقای مکارم شیرازی از شکل ثبت نام انتقاد کرد این سخن ثبت نام کننده را به ایشان برمی گردانیم که آقای مکارم می دانید که مرجع شیعه باید تارک هوا باشد اما شما چگونه شریعتمداری را گذاشتید و حکومت را گرفتید آقای مکارم شما مواضع خودتان را اول انقلاب را یادتان نمی آید.

اما عیب این نوع نام نویسی در چیز است بله احساس شهرت داشتن حق هر کسی است اما قاعده بازی و صلاحیت مهم است اما وقتی می شود این گونه حضور پیدا کرد بعد بحث افرادی فرصت طلب عمده می شود که به خاطر شهرت هم کار می کنند.

۴-ثبت نام کننده ای نکته ای را گفت که مقامات حکومتی در ایران بسیاری به آن متهم هستند و برخی همه محکوم شده اند یعنی اول پر کردن جیب خود. این ثبت نام کنده گفت فرقی با ترامپ نداریم من اول جیب خود را پر می کنم بعد مردم را توجه می کنم. جرات او در بیان واقعیت بود بسیار تلخ و سخت است.

باید پرسید که چه اتفاقی افتاده است که فردی به این راحتی مسئله ای بیان می کند که به غایت زشت است اما این زشتی را کسی زشت نمی داند بلکه طنز تلخ می داند.

۵- ثبت نام کنده ای از آزادی تریاک گفت. در جامعه ما الان برخی از مواد مخدر صنعتی آن چنان رایج هستند که تریاک در برابرشان هیچ است. این مواد مخدر صنعتی اعتیاد را در ایران وارد مرحله خطرناکتری کرده است. این ثبت نام کنده در حقیق تراه حل سنتی را پیشنهاد کرد که پهلوی دوم هم انجام داده بود.

۶- این نام نویسی که در وهله اول حکومت را نشانه می گیرد که احزاب را بر نمی تابد و نهاد های مدنی را سرکوب کرده است اما جامعه رشد یافته فرد گرای را شاهد هستیم که حق خود را درست و نادرست می طلبد.

۷- ثبت نام ها نشان ار تنوع دیده ها نگاه ها در جمع ما می دهد و هم تنوع دغدغه ها که پراکنده و فردی هستند اما هر کدام بخشی از سلائق را نشان می دهد. سلیقه هایی که می تواند در روندی صحیح به کار گرفته شود یا حکومت یا دیگران از آن سو استفاده کنند.

۸- تائید صلاحیت سیلقه ای مصلحتی که می تواند صلاحیت روحانی را هم رد کند در جای دیگر رخ می دهد محل ثبت نام فقط جای برای اعلام حضور است همین سیاست دو گانه تصمیم گیری است که تائید صلاحیت را در جای دیگری انجام می دهد. نمی تواند به این ثبت نام ها معترض باشد.

چرا که عامل اصلی این آشفته گی که حقایق زیادی را بیان می کند این حکومت است چرا که حتی قانون بد خود را هم پایبند نیست.با این همه بررسی تحلیل ثبت نام این دوره نشان از وضع جامعه ما می دهد جامعه با وضعیت خاکستری ومردمی که تکلیفی نیستند تشخیصی شده اند اما مرحله کار جمعی به تصمیم نیاز دارد تصمیم هم در جمع گرفته می شود حکومت برای نهاد های جمعی مستقل امنیت ایجاد نمی کند بلکه آنان را سرکوب می کند. پس این روش ثبت نام آینه رفتار خود شما است.باید دید همین مردم می توانند از مرحله تشخیص فردی به مرحله کار جمعی هم برسند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com