Wednesday, Apr 26, 2017

صفحه نخست » خواستگاری به سبک جدید

فارس - در دنیا معمولا خواستگاری به روش های معمول انجام نمی شود و افراد جوان به دنبال راه هایی هستند
که بطور خاصی دوست دختر خود را در ضمن درخواست خواستگاری شگفت زده کنند.
در ایران نیز به تازگی بعضی از افراد از روش هایی نامعمول جهت شگفت زده کردن فرد مورد نظر خود جهت ارائه درخواست خواستگاری استفاده می کنند.
اخیرا تصویری در شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شده است که در آن دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با روشی متفاوت اقدام به خواستگاری از دختری به نام "مینو" می کند.
این فرد با کمک دوستان خود بر روی مقوا در خواست خواستگاری خود را با حروف درشت نوشته و ثابت نگه داشته است تا دوست دختر او درخواست او را مشاهده کند. متن او به صورت زیر می باشد:
498369_605.jpgپر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com