Sunday, Apr 30, 2017

صفحه نخست » خانم جميله رييسى! ورودتان را به عرصه ناپاك سياست ايران تبريك نمى گوييم!

jamile_ye_raisi.JPGف. م. سخن - ویژه خبرنامه گویا

از رونمايى شوم «آيت الله قتل عام» زمان زيادى نمى گذرد كه اين بار شاهد رونمايى از همسر ايشان هستيم. حالا پاى ايشان را آيت الله يا شخص خودشان خواسته اند كه در اين عرصه باز شود نمى دانم، ولى هر چه هست ورود ايشان به اين عرصه، ورود ناميمونى ست.

ياد آن روزگار قبل از انقلاب بخير كه آيات عظام حتى از انتشار عكس خود در جرايد اظهار نارضايتى مى كردند و اگر عكس آيت اللهى در روزنامه اى به چاپ مى رسيد دفتر آيت الله از اين امر دور از شان و جايگاهِ «آيت اللهى» اظهار ناخشنودى مى نمود.

امروز اما سياست، پاى همسران آيت الله ها را هم به عرصه ى خودش باز كرده و اگر حكومت در دست آقايان نبود شايد مى شد از اين امر و در هم شكستن تحجر اظهار خوشحالى كرد اما افسوس كه ديدن افتادن كسى در گنداب سياست جمهورى اسلامى، چه مرد و چه زن آزاردهنده است.

به هر حال، ورود جميله رييسى، دختر علم الهدى، والى خراسان، و زن ابراهيم رييسى معروف به آيت الله قتل عام، چه به خواست خودش و يا همسرش بوده، چه نبوده، اتفاق افتاده و در مدت زمانى اندك، تصاوير و «هنرهاى» اين خانم -مثل انگليسى حرف زدن و ارائه «پيپر» توسط ايشان- بر دايره ى حيا نشناس اينترنت افتاده است. هنوز به ياد داريم كه ارائه ى يك مدرك دروغين، و انتشار آن در اينترنت، چه بلايى بر سر مرحوم عوضعلى كردان و خانواده اش آورد. اينترنت، با هيچكس تعارف ندارد و ملاحظه و حيا سرش نمى شود؛ پا به عرصه ى آن كه بگذارى، سرنوشت ات با خداست.

من جدّاً اميدوارم خانم جميله در ميدان سياست آسيب نبيند. ديدن آسيب ديدنِ انسانى بى گناه، خوشايند هيچكس كه بهره اى از انسانيت برده است نيست. گيرم در سياست بى پدر و مادر، حتى آيات عظام، از هر وسيله اى براى در هم كوبيدن مخالفان شان استفاده مى كنند كه آخرين آن ها استفاده از سلاح مجوزدارِ «بهتان» و «مباهته» و به كار بردن فحش در قالب واژه هاى «تخصصى اسلامى» (!) مانند «دياثت» بوده است.

اگر قرار بر آزار و اذيت خانم جميله و از اين طريق آيت الله قتل عام بود، همين يك ويدئوى انگليسىْ سخن گفتن ايشان براى دست كم يك ماه آزار روحى و روانى ايشان كافى بود، ولى ما را با اين طرق ضد انسانى كارى نيست.

ما اميدواريم، اين خانم محترم، كه در آغوش پدرش علم الهدى و آغوش شوهرش سيد ابراهيم «بزرگ شده» و رشد كرده و توانسته به مدارج و مراحل بالاى علمى مثل «دكترا» برسد، به رغم كمرويى و حس شرمى كه در خود دارد، همان طور كه جرات و جسارت ورود به عرصه ى سياست را پيدا كرده، اين جرات جسارت را نيز داشته باشد كه به همسرش توصيه كند، پاى خود را از اين ورطه ى خطرناك -يعنى ورطه ى ورود علنى به صحنه ى اجتماع- هر چه زودتر بيرون بكشد.

آسيبى كه خانواده ى رييسى و بيشتر از همه دختران اش از ورود او به مبارزه ى انتخاباتى خواهند خورد بسيار بيشتر از آسيبى خواهد بود كه خانواده ى كردان و دختران اش خوردند. شايد مى شد از تجاوز عوضعلى به يك دختر در دوران جوانى گذشت ولى از كشتار رييسى در دوران جوانى اش نمى توان گذشت.

توصيه ى ما به جميله خانم اين است كه به سر درس دادن خود بر گردند و از شب هايى كه آيت الله، شام براى خوردن ندارند و كيك و شير ميل مى كنند بكاهند، و مانع از به هم ريختن آرامش خانواده شان شوند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com