Sunday, Apr 30, 2017

صفحه نخست » خطای تیم رسانه ای حسن روحانی در مناظره اول؟

در نخستین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 1396، اسحاق جهانگیری بسیار قوی و حسن روحانی ضعیف تر از انتظارات ظاهر شد. برخی از حامیان دولت یازدهم، نحوه ظهور آقای روحانی در مناظره اول را ناشی از نوعی تقسیم کار حساب شده می دانند. حسین باستانی معتقد است که اگر واقعا چنین تقسیم کاری وجود داشته، به نفع شخص آقای روحانی تمام نشده است.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com