Saturday, May 13, 2017

صفحه نخست » نی‌ ناش ناش های (رقصِ سبک روحوضی) اصیل ‌ایرانی

آثاری از استاد حسین همدانیان ـ نوازندۀ تنبک و خوانندۀ آواز و تصنیف. او پس از شاگردی نزد حسین تهرانی، به اركسترهای معروف راه یافت و از ۱۳۲۵ـ ۱۳۵۵ خورشیدی در موسیقی ایرانی، فعال بود. همدانیان از اولین تنبک نوازانی بود كه از ابتدای برنامۀ گل‌ها، همكاری خود را با این برنامه شروع كرد و این همكاری ده سال ادامه داشت.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com