Monday, May 22, 2017

صفحه نخست » زباله‌های عجیبی که فرانسوی‌ها به مراکز بازیافت زباله می‌فرستند

از خرگوش تا کنده درخت

وبلاگ ناظران رادیو فرانسه - جنازه حیوانات، تنه درخت، لاستیک ماشین، اینها تصاویری است که از داخل سطل زباله‌ها از یک مرکز جداسازی زباله‌ها در فرانسه گرفته شده و این روزها در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شوند.

مرکز تخصصی بازیافت زباله‌ها در فرانسه قاعدتاً باید زباله‌هایی از قبیل کاغذ، کارتن، پلاستیک و قطعات فلزی دریافت کند، چرا که بر اساس قواعد، مردم باید این گونه زباله‌ها را در خانه جدا و در سطل‌های مخصوص قرار دهند.

اما به گفته کارمندان این مرکز همواره با تعداد زیادی حیوانات مرده از جمله خرگوش، سگ، گربه و حتی خوک هستند.

bazyaftFR1.jpgbazyaftFR2.jpgbazyaftFR3.jpgbazyaftFR4.jpgbazyaftFR5.jpgbazyaftFR6.jpg

bazyaftFR7.jpgاما نکته تعجب آور اینکه گاهی حتی حیوانات زنده نیز در میان زباله‌های مردم به این مرکز بازیافت فرستاده می‌شوند.این سگ نیز چندی پیش برای بازیافت به این مرکز ارسال شده است

bazyaftFR8.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com