Monday, May 29, 2017

صفحه نخست » رزمی‌کار روس روی رینگ به خاطر شكست از مادرش کتک خورد

العربیه - مادر یک ورزشکار رشته هنرهای رزمی ترکیبی که نتوانست حریفش را شکست دهد، درون رینگ حاضر شد و پسرش را کتک زد تا این ورزشکار با دو شکست از رینگ خارج شود؛ یکی از حریفش و دیگری از مادرش.

ویکتور کیچینگین 22 ساله که در یک مسابقه هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در حضور 3 هزار تماشاگر از روسلان یامانبای، حریف 22 ساله‌اش شکست خورد، در مقابل چشمان حاضران در سالن و بینندگان تلویزیونی از مادرش نیز کتک خورد.

آنا آزوفسکایا، مادر سه ورزشکار روس است که ویکتور جوان‌ترین آنهاست. او در میان ورزشکاران و هواداران ورزش‌های رزمی در روسیه به شدت مشهور است. رفتارهای سلطه‌گرایانه او و فریادهای بلندش در تشویق و راهنمایی پسرانش در هنگام مبارزات از او چهره‌ای معروف ساخته و صدها ویدئو از حرکات و فریادهایش در یوتیوب منتشر شده است.

در پایان مبارزه ویکتور کیچینگین و روسلان یامانبای، این مادر روس کنترل خود را از دست داده و با ورود به رینگ مسابقه پسرش را کتک زد. فیلمی که از این مبارزه منتشر شده نشان می‌دهد، ویکتور کیچینگین از راند اول مسابقه چندان خوب ظاهر نشد و همین موضوع فریادهای اعتراضی مادرش را در پی داشت. او که در راند اول به زمین خورد با واکنش شدید مادرش که فریاد می‌کشید "بلند شو، بلند شو" مواجه شد. داور این مسابقه به دلیل اینکه ویکتور به شدت از سوی رقیبش تحت هجوم و ضربات مکرر قرار گرفته بود، برای محافظت از جان او، با اعلام ناک‌اوک، پایان مسابقه را به سود روسلان یامانبای اعلام کرد.

پس از آنکه داور پایان مسابقه را اعلام کرد، مادر ورزشکار شکست‌خورده روس به شدت عصبانی شده و با ورود به رینگ مسابقه، به جای آنکه پسر غرق در خونش را تسلی و آرامش دهد، او را به باد کتک گرفته و دو سیلی به صورت پسرش نواخت.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com