Wednesday, May 31, 2017

صفحه نخست » مصاحبه با ترنسی که در استادیوم آزادی برای دختر بودن دستگیر شد

یک "ترنس" در بازی تیم های استقلال تهران و العین امارات در ورزشگاه آزادی بازداشت شده بود. وی پسری بود که ماموران فکر می کردند دختر است.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com