Friday, Jun 2, 2017

صفحه نخست » فیلم تاریخی از اظهارات محمدرضا شاه در کنگره آمریکا، در دوران ریاست جمهوری کندی

شاه در زمان کندی به آمریکا سفر کرد، از مراکز تحقیقاتی ناسا و پایگاه های نظامی دیدار کرد و در کنگره آمریکا خطاب به نمایندگان در مورد منافع مشترک دو کشور و همچنین تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران سخن گفت. این روزها مصادف با یکصدمین زاد روز کندی است
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com