Monday, Jun 12, 2017

صفحه نخست » صف های طولانی در فرودگاه ها: تشدید بازرسی برای امنیت مردم است

ایران آنلاین، س از اقدامات تروریستی داعشی ها در تهران در فرودگاه ها بویژه مهرآباد تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته شد و همین باعث تاخیر در پروازها و صف های طولانی مسافران شد.

به اندازه ای ورود به فرودگاه ها سخت شده است که صف های انتظار از داخل سالن های فرودگاه تا فضای بیرونی کشیده شده است و همه مسافران ناراضی هستند.

چنین اتفاقی در هیچکدام از کشورهایی که هدف حمله تروریستی داعشی ها قرار گرفته اند رخ نداده بویژه فرودگاه آتاتورک که یکی از اهداف اصلی داعشی ها بود و در سالن انتظارش بمبی منفجر شده بود.

-208104.jpg-208103.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com