Monday, Jun 12, 2017

صفحه نخست » از شناسنامه قبل از انقلاب قمیشی تا عاقبت ازدواج پسر ۱۶ ساله

در سال ۱۳۵۵ پسری ۱۶ ساله ازدواج کرد اما این ازدواج عاقبت خوبی برای او نداشت و ماجرای او و همسرش در روزنامه آن زمان بازخورد جالبی داشت. داستان این ازدواج را بخوانید.
275834_657.jpgشناسنامه ی سیاوش قمیشی:
15487373.jpgدوچرخه شاسی بلند در ایران!
1962083.jpgپر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com