Tuesday, Jun 20, 2017

صفحه نخست » موشك جواب ترقه؟! اگر جاى كشورهاى غربى بوديم چه مى كرديم؟!؛ ف. م. سخن

missile_attack.JPGخامنه اى انفجار در مدفن خمينى و تيراندازى در مجلس را «ترقه بازى» خواند. اگر در مقام مقايسه ى اين دو رويدادِ «مشكوك» با اتفاقاتى كه در يكى دو سال اخير در اروپا افتاده بر آييم، رويداد اخير در تهران واقعا «ترقه بازى» يى بيش نيست.

آن طور كه در فيلم هاى منتشر شده توسط دستگاه امنيتى حكومت ديديم:
١- تروريست هاى مهاجم به مدفن خمينى، نه در روزهاى شلوغى اين مكان، بلكه در روز خلوت و عادى به عمليات خود دست مى زنند، و اگر سناريو، انفجار محل دفن خمينى بوده است، به محض گير افتادن، خود را در محوطه ى باز و بدون كشتار تعداد زيادى مردم منفجر مى كنند.
٢- تروريست هاى مهاجم به مجلس اسلامى، «موقع ورود» به ساختمان مجلس، در حالى كه مسلسل در دست دارند، مطلقا به طرف مردم عادى تيراندازى نمى كنند، و كسى را نمى كشند.

اين دو استنتاج، بر اساس مشاهدات فيلم هاى منتشر شده توسط خودِ حكومت، «قطعى» و «بى چون و چرا»ست.

اما در سه سال اخير، عمليات داعش در كشورهاى اروپايى چگونه بوده است؟:
١- نوامبر ٢٠١٥ كشتار «مردم عادى» در پاريس
٢- مارس ٢٠١٦ كشتار «مردم عادى» در بروكسل
٣- ژوييه ٢٠١٦ كشتار «مردم عادى» در نيس
٤- ژوييه ٢٠١٦ حمله به قصد كشتن «مردم عادى» در قطار وورتسبورگ آلمان
٥- ژوييه ٢٠١٦ قصد كشتن «مردم عادى» در فستيوال موزيك آنسباخ آلمان
٦- ژوييه ٢٠١٦ حمله به كليساى شهر سن اتين فرانسه به قصد كشتن «مردم عادى»
٧- دسامبر ٢٠١٦ كشتن «مردم عادى» در برلين
٨- آوريل ٢٠١٧ كشتن «مردم عادى» در استكهلم
٩- مه ٢٠١٧ كشتن «مردم عادى» در منچستر انگلستان
١٠ ژوئن ٢٠١٧ كشتن «مردم عادى» در لندن

و اينها فهرستى از حملات «داعش» به «مردم عادى» در كشورهاى اروپايى ست. به غير از اين ها طرح هايى هم از حملات انتحارى براى كشتار «مردم عادى» در كشورهاى اروپايى كشف و خنثى شده است.

اين كشتارها، نه فقط با اسلحه و بمب، بلكه با ابتدايى ترين وسايل مثل كاميون و ون و قمه و تبر صورت گرفته است و قصد مهاجمان، نه حمله به نظاميان و مقامات سياسى بلكه حمله به «مردم عادى» بوده است.

اين كه «داعش» (!) به مدفن خمينى و ساختمان مجلس، مسلسل به دست حمله مى كند و از كنار مراجعان و حاضران در محل بى اعتنا «مى گذرد»، با عمليات اروپايى داعش كلا متفاوت است و اين در حالى ست كه بنا به اظهار «داعشيان واقعى» بايد مردم شيعه را «سر بريد».

نتيجه اى كه از مقايسه حمله ى تهران با حمله به كشورهاى اروپايى گرفته مى شود اين است كه عمليات تهران، به قول خامنه اى «ترقه بازى» بوده است.

اما كشورهاى اروپايى، در جايى كه چند ميليون مسلمان عادى و افراطى و حتى طرفدار داعش در آن زندگى مى كنند و براى مقامات امنيتى و سياسى اين كشورها، اين مسلمان ها، «كاملا» شناخته شده هستند، در مقابله با حملات تروريستى مسلمانان، چه مى كنند؟! تقريبا هيچ!

نه مسلمانى از اروپا به خاطر مسلمان بودن اش دستگير يا اخراج مى شود، نه دستگير شدگان داعش، بدون محاكمه و داشتن وكيل به مجازات مى رسند، و نه مجازات تعيين شده براى دستگير شدگان «مرگ» است.

جمهورى اسلامى اما در پاسخ به «ترقه بازى» «داعش» (!) شش موشك به خاك سوريه شليك مى كند كه حتى مشخص نمى شود اين موشك ها به كجا خورده و چه كسانى را به خاك و خون كشانده است. كيهان شريعتمدارى بر اساس گزارش «برخى رسانه ها» -كه نامى هم از آن ها برده نمى شود- كشته شدن چند داعشى مخالف حكومت سوريه را اعلام مى كند.

رسانه هاى حكومت اسلامى -از اصولگرا و تندرو گرفته تا اصلاح طلب و ميانه رو- بر حملات موشكى جمهورى اسلامى صحه مى نهند و آن را عملياتى در خورِ مقابله با «دشمن» و كاملا مثبت مى نامند.

newspaper.JPG
صرف نظر از عواقب چنين حملات «سنگينى» در منطقه پر آشوب خاورميانه كه يك جرقه مى تواند انبار باروت عظيم اين منطقه را به آتش بكشد و كشورهاى منطقه را به جان هم بيندازد، سوال اين است كه آيا جواب «ترقه بازى»، «موشك» است؟ جواب «داعش كردستان و كرمانشاه» (!) با سبك عمليات كاملا متفاوت، انفجار موشكى «داعش سوريه» است؟ كجا و بر اساس چه مدركى جز پذيرش مسووليت حمله ى تهران توسط «الاعماق» ثابت شده كه داعش واقعى مسووليت اين حملات را بر عهده داشته كه انتقام از او با موشك گرفته شود؟ الاعماقى كه حتى اگر دو نفر در درگيرى عادى يكديگر را بكشند و او بتواند آن را به داعش نسبت دهد، از اين كار دريغ نخواهد كرد چنان كه چند روز پیش «حماس» رسما اعلام كرد كه حمله ى روز قدس در اسراييل كار او بوده و داعش به دروغ مسووليت اين حمله را بر عهده گرفته است!

و دست آخر اين كه اروپايى ها، با وجود ميليون ها مسلمان در كشورهايشان، با نهايت صبر و دقت به دنبال يافتن تروريست هاى واقعى و جلوگيرى از عمليات آتى آنان هستند و فشارهايى را كه جوامع آن ها به آن ها وارد مى كند تحمل مى كنند و دست به انتقام كور و نمايشى نمى زنند، اما جمهورى اسلامى بدون هيچ مدرك و دليل محكمه پسندى، به منظور انتقام گيرى، موشك به سرزمين بيگانه شليك مى كند، كه حتى همان هم نتيجه اش به «چند سطر» نوشته ى رسانه هاى بى نام و نشان حواله داده مى شود!
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com