Monday, Jun 26, 2017

صفحه نخست » احتمال برکناری حسن روحانی: در گفتگوی رادیو فرانسه با بنی صدر

062517_top.jpgکشمکشها در پشت پرده بر سر جانشینی رهبر: آقای روحانی می داند که قصد تحمیل چه کسی را بعنوان جانشین رهبر دارند، و از اکنون می کوشد بلکه جلوی آنرا بگیرد، و این امر بستگی به عمل مردم دارد، وگرنه، مجلس خبرگان، بطور کامل در اختیار آقای خامنه¬ ای است. در 2 جرم از 12 جرم عنوان شده برای بنی صدر در مجلس اول، با مواضع آقای روحانی، شباهت وجود دارد. حوادث و وضعیت کنونی، با دو عامل ارتباط دارد:


1- سلامتی آقای خامنه ای که خیلی مختل شده، و این امر از پریشان گویی های ایشان، کاملا مشهود است.
2- خامنه ای می بیند که خودش نمی تواند تصدی کند و نمیتواند ولایت مطلقه را اِعمال کند، وگرنه آتش به اختیار، معنایی نداشت.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com