Monday, Jun 26, 2017

صفحه نخست » خزعلی: شعبان بی مخها از سال۳۲ تا ۹۶ تفاوتی نکرده اند

مهدی خزعلی در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» به اتفاقاتی که در مراسم «روز قدس» روی داد پرداخت، و گفت در نظر داشتم که مانند روز ۲۲ بهمن بیانیه ای صادر کنم و از مردم دعوت کنم که در راهپیمایی و مراسمی که حاکمیت آن را مصادره به مطلوب میکند شرکت نکنند.

مهدی خزعلی در ادامه گفت در راهپیمایی روز قدس تعداد بسیار کمی شرکت کرده بودند، ولی گله من از رجال اصلاح طلب است که در این مراسمها که با مبانی ما که «می گوییم شعار مرگ بر این و مرگ بر آن باید جمع شود» همخوانی ندارد شرکت میکنند، کسانی که در انتخابات شکست خورده اند با فریادهای جنگ طلبانه «مرگ بر این و مرگ بر آن» می خواهند دشمنی بتراشند تا به آن بهانه منتقدین داخلی را سرکوب کنند.

مهدی خزعلی اظهار کرد اگر ۶ میلیون آواره فلسطینی داریم در مقابل ۶ میلیون آواره ایرانی داریم که در انتظار بازگشت به سرزمین خود هستند، شعبان بی مخها از سال ۳۲ تا سال ۹۶ تفاوتی نکرده اند، آنوقت خانه مصدق را ویران می کردند و امروز تخریب دفتر مرجع تقلید و حمله به رئیس جمهور را پیش می برند.

مهدی خزعلی در پایان گفت بخشی از این حملات نتیجه صدور فرمان «آتش به اختیار» است، فرمان «آتش به اختیار» یعنی فرمان به هرج و مرج، و من معتقدم که تمامی این «گروههای فشار» سازمان یافته و گوش به فرمان بوده و به هیچ وجه خودسر نمی باشند، سوال من این است؛ کسانی که به خانه آیت الله منتظری حمله کردند با چه شخصی شبانه در تهران ملاقات داشتند و گزارش کار خود را به چه کسی دادند، آن مخاطب خاص من به خوبی میداند چه کسانی را شبانه به حضور پذیرفت و به آنها پاداش داد!

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy