Thursday, Jun 29, 2017

صفحه نخست » شعار زنان مال باخته در مشهد: ایران شده دزدخانه، ای رهبر آزاده!

از صبح پنجشنبه هشتم تیرماه ۹۶ جمعی از مالباختگان موسسات مالی در شهرهای مشهد؛ زاهدان و سرخرود در مازندران اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی نموده و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند. در مشهد زنان معترض در کف خیابان سجاد نشسته و راه را بستند. این زنان شعار می دهند:‌ ای رهبر آزاده ایران شده دزدخانه
نیروهای انتظامی نیز در محل حضور داشتند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com