Wednesday, Jul 19, 2017

صفحه نخست » مستند دعا برای پناهندگی، هزاران پناهجوی ایرانی که در اروپا مسیحی می‌شوند

عضی از آنها می‌گویند مسیحیت برایشان تولدی دوباره است. بعضی هم می‌گویند تنها راهی است برای گرفتن پناهندگی و اقامت. فریبا صحرایی برای تهیه یک مستند با بعضی از این مهاجران و پناهجویان صحبت کرده است
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com