Saturday, Aug 5, 2017

صفحه نخست » مردی همسرش را با تفنگ ‌ساچمه‌ای و کودک ۱۱ماهه‌ را با کوبیدن‌ به‌ دیوار کشت

t78x988_41_small.jpgانگیزه قتل: استفاده از بیمه ‌عمر

روزنامه خراسان - سحرگاه پنج شنبه به قاضی ویژه قتل عمد مشهد خبر داده شد که اجساد زن جوان و یک نوزاد در زمینی محصور واقع در منطقه ناظریه مشهد و ابتدای جاده کمربندی سبز کشف شده است. پس از عملیات کارآگاهی پلیس، مشخص شد که قاتل، همسر مقتول بوده است.

قاتل پس از بازداشت گفت: وضعیت مالی ام خوب نبود از حدود پنج ماه قبل خودم و همسرم را بیمه عمر کرده بودم تا این که فکر دریافت پول از بیمه به سرم زد. صبح روز دهم مرداد ابتدا خودم از منزل بیرون آمدم تا همسایگان ببینند که همسرم به تنهایی از منزل بیرون می رود اما با او در کنار فضای سبز قرار گذاشته بودم به او گفتم من به منزل یکی از دوستانم می روم وقتی زنگ زدم، بیا کنار فضای سبز تا با هم به مشهد برویم. با این نقشه همسر و فرزند ۱۱ ماهه ام را سوار خودروی آردی کردم و به سوی مشهد به راه افتادیم.

36512363342.jpgسلاح شکاری ساچمه زنی را هم با خودم برداشتم. آن روز هم عصر بود که آن ها را به داخل زمین بزرگ محصوری بردم که از قبل شناسایی کرده بودم. زیراندازها را انداختم و مشغول تیراندازی شدیم که ناگهان از پشت سر و از فاصله نزدیک به سر همسرم شلیک کردم. در این لحظه پسر ۱۱ ماهه ام را از زیر پیکر غرق به خون همسرم در حالی بیرون کشیدم که گریه می کرد. او را به دیوار آجری کوبیدم و پیکرش را به آن سوی حصار انداختم.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com