Tuesday, Aug 8, 2017

صفحه نخست » شعر نماينده سلفی گیر مجلس در نوجوانی برای خبرنگار بی حجاب

v63hvbvgt55.jpgچند روز پیش ذوق زدگی علیرضا رحیمی نماینده تهران برای عکس گرفتن با موگرینی خبرساز شده بود...

مهدی طحانیان، نوجوان سیزده ساله ای که در عملیات بیت المقدس در نوزده اردیبهشت 1361 به اسارت دشمن بعثی درآمده بود یک سال پس از اسارت، در برابر درخواست خانم خبرنگاری بی حجاب برای مصاحبه، خطاب به شرط مصاحبه را محجبه شدن آن خبرنگار قرار داد و او مجبور شد تا حجاب خود را رعایت کند و همرزمش علیرضا رحیمی شعر زیر را خواند:

ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com