Wednesday, Aug 9, 2017

صفحه نخست » درگیری مردم با نیروی انتظامی در شورای شهر تهران

ایسنا - ساعتی قبل در جریان آخرین جلسه شورای شهر تهران چند مرد که برای ملاقات با اعضای شورای شهر با مخالفت مأموران پلیس در صحنه رو به رو شدند که سبب سروصدا و درگیری شد. با ایجاد سر و صدا دقایقی کار جلسه علنی با اخلال روبه رو شد که معصومه آباد عضو شورای شهر با خارج شدن از جلسه به گفت و گو با این افراد پرداخت و آنها را آرام کرد. بحث درگیری در خصوص واگذاری یک زمین تجاری در فلکه دوم صادقیه بود که پیمانکار عراقی پول مالکان را نمی دهد.

emDargShSh0.jpgemDargShSh1.jpg

emDargShSh2.jpgemDargShSh3.jpgemDargShSh4.jpg

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy