Tuesday, Aug 8, 2017

صفحه نخست » زن ژاپنی در گفتگو با رشیدپور: ایرانی‌ها به ژاپن فرهنگ دادند

شهروندیار - خانم ژاپنی به رضا رشیدپور: «ایرانی‌ها دو‌هزارسال پیش اولین امپراتوری ژاپن را پایه گذاشتند و به ژاپن فرهنگ دادند. پارچه‌های ابریشمی، سازهای ایرانی و چیزهایی که در ایران از بین رفته، ما نگه داشتیم. ما خانواده‌دوست هستیم، به نیاکان‌مان اهمیت می‌دهیم، سیزده‌به‌در و چهارشنبه‌ سوری داریم و به یکدیگر احترام می‌گذاریم. شالوده‌ی فرهنگ ژاپنی را ایرانی‌ها پایه‌ریزی کردند.»


پرسش این‌جاست که چه شد که پس از 17 سلسله امپراتوری در ژاپن، اکنون این کشور دموکراسی پارلمانی دارد، امپراتور سبک زندگی مردم را تعیین نمی‌کند، این کشور کوچک در شمار کشورهای توسعه‌یافته جای دارد که به دنیا فرهنگ‌ ها، هنر ها و حتی مذهب های گوناگون خود را صادر می‌کند؟
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com