Saturday, Aug 12, 2017

صفحه نخست » آیا در این ویدئو می توانید تشخیص دهید کدام داعش و کدام پلیس ایران هستند؟

شهروندیار - آیا می‌توانید تشخیص بدهید کدام یک داعش و کدام یک پلیس ایران است؟ هشدار- لطفا زیر شانزده‌ساله‌ها و کسانی که در شرایط روحی خوبی نیستند کلیک نکنند. ما برخی تصاویر را برای آن که از شدت خشونت‌شان کاسته شود، فیلتر کرده‌ایم.

کودکانی هراس‌خورده جمع شده‌اند تا اولیاء‌شان اطمینان حاصل کنند که با ترساندن‌شان می‌توانند به آن‌ها امر و نهی کنند. اگر کودکان بزرگ شوند، دیگر کسی نمی‌تواند آن‌ها را بترساند. از یک نفر برای بقیه درس عبرت بسازد. آن‌وقت، قوانین به جای مجازات، بر مبنای بیداریِ وجدان انسانی، درمان و آموزش انسان‌ها خواهد بود. ایران، عراق، موصل یا سوریه، کافی‌ست مردم به این صحنه پشت کنند، نترسند و مخاطب آن واقع نشوند. آن وقت دولت اشغالگر سازوکاری برای کنترل مردم نخواهد داشت.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com