Saturday, Aug 12, 2017

صفحه نخست » پرتاب موشك قله به دره در كياسر، و استعداد حكومت اسلامى در مسخره كردن خود! ف. م. سخن

kiasar.JPGانتشارات فرانسوى لاروس، سال ها پيش، «فرهنگ جنگ جهانى دوم» را در دو جلد قطور منتشر كرد كه حاوى اطلاعات بسيار جالبى در مورد اين جنگ بود. در جاى جاى اين كتاب، مى شد روش هايى را مشاهده كرد كه نيروهاى درگير در جنگ، براى فريب يكديگر به كار مى بردند. همه ى اين روش ها، در جهت بزرگ نشان قواى خودى و ايجاد تزلزل روحى در قواى متخاصم بود. به عبارتى، يك كشور، غير از داشته هاى جنگى و فنى، مى توانست ادعاى داشتن چيزى را بكند كه فاقد آن بود، و از طريق مدل ها و ماكت ها و پخش شايعات و پخش دروغ هايى كه مثلا بايد پنهان مى ماند ولى بر حسب اتفاق به دست دشمن مى افتاد، او را گمراه مى كرد. فريب و دروغ، به طريقه ى ديگرى نيز انجام مى شد و آن پنهان كردن داشته هايى بود كه دشمن بايد از آن ها بى خبر مى ماند و اگر اين داشته ها افشا مى شد، مى توانست بر روند جنگ تاثير گذارد و جاى پيروز و شكست خورده را تغيير دهد. مورد كشف كدهاى ماشين انيگما توسط انگلستان يكى از اين موارد بود.


در زمان حمله ى امريكا به عراق، محمد سعيد الصحاف، وزير اطلاع رسانى صدام بود. در حالى كه سى.ان.ان. رسيدن نيروهاى امريكا به دروازه ى بغداد را نشان مى داد، وقتى از صحاف سوال شد، كه اگر امريكايى ها وارد بغداد شوند چه خواهد شد، او با لبخند مى گفت: امريكايى ها؟! بغداد؟! ما چنين چيزى نشنيده ايم!

نوع گفت و گوهاى صحاف او را در آن دوران تبديل به دلقكى تمام عيار كرده بود.


اكنون دور تازه اى از درگيرى هاى لفظى و شعارى ميان ايران و امريكا آغاز شده است. فرماندهان سپاه، با چهره اى صحاف گون، و با لحنى قاطع و لبخندى استهزاآميز، چنان از امكانات نظامى خود سخن مى گويند و چنان تهديداتى را بر زبان مى رانند كه انسان تصور مى كند، اگر تا اين لحظه اسراييل فتح نشده و پرچم اسلام بر فراز كاخ سفيد به اهتزاز در نيامده، از لطف و مرحمت حكومت اسلامى ايران بوده، و سپاه داراى چنان نيرو و تجهيزاتى ست كه مى تواند امريكا را در عرض چند روز به زانو در آورد.

طبيعى ست كه حكومت اسلامى، زرادخانه هاى خود را از آشغال هاى نظامى كره شمالى و روسيه و چين انباشته است، و طبيعى ست كه اين حكومت، در حد معينى قادر به دفاع از خود است. حكومت اسلامى مى تواند به داشته هاى امروز خود، صحاف وار و صدام وار بنازد و از قدرت خارق العاده ى نظامى اش داد سخن دهد.

طبيعى ست كه حكومت اسلامى، مى تواند به دروغ، خود را صاحب سلاح هايى بنامد كه مى توان با آن كل غرب را با خاك يكسان كرد يا چنان از شيوه هاى جنگ غير متمركز و چريكى خود سخن بگويد كه شخص ناآگاه در مورد قدرت عجيب او به شك و ترديد بيفتد خاصه آن كه ادعاى پيروزى حزب الله در جنگ سى و سه روزه با اسراييل اين قدرت بى نظير را به رهبر حكومت اسلامى و ژنرال هاى او باورانده و آن را همواره به عنوان مشتى نمونه ى خروار معرفى مى كند.

اما نمايش شوهاى داخلى، از پرواز دادن هواپيماهاى دروغين، تا ساختن پرنده هاى رادارگريز، تا نشان دادن اسباب بازى هايى به عنوان زير دريايى تك نفره، تا اخيرا، نمايش پرتاب موشك كابلى از بالاى كوه به دره اى در كياسر، نه تنها بر عظمت نظامى حكومت اسلامى نمى افزايد، بلكه او را در جهان انگشت نماى خاص و عام مى كند.

اگر احمدى نژاد در دوران رياست جمهورى اش، بعد از ادعاى ساختن انرژى هسته اى در آشپزخانه توسط دختر بچه ى شانزده ساله، سعى مى كرد تصاوير ويدئويى اين واقعه ى شگفت انگيز را نشان دهد، تقريبا چيزى مى شد شبيه به شليك موشك قله به دره ى بچه هاى كياسر. باز، شليك اين موشك، به عنوان يكى از شاهكارهاى حكومت اسلامى قابل قبول مى بود، اگر براى آن برنامه اى خاص نمى چيدند و فرمانده هوا فضاى سپاه پاسداران با حضور در مراسم اين پرتاب و اظهارات بعد از اين پرتاب به تاييد و تمجيد از آن نمى پرداخت، و موضوع در حد همان اختراع انرژى هسته اى در آشپزخانه باقى مى ماند.

اين اظهارات و اين تمجيد ها به حدى عجيب و غير قابل باور است كه انسان به خود مى گويد نكند اين هم شيوه اى براى فريب نظامى امريكا منتهى به طريقه ى معكوس است! يعنى حكومت اسلامى اين اسباب بازى ها را نشان مى دهد و آن ها را جزو افتخارات نظامى خود مى نامد، تا امريكا گول بخورد و تصور كند كه جنگ افزارهاى ايران در همين حد است، غافل از اين كه سپاه سلاح هاى واقعا نابودگرى دارد، كه با نشان دادن اين اسباب بازى ها، بر آن سرپوش مى گذارد.

دروغ اندك تا زمانى كه دروغگو خود آن را باور نكرده دروغ است، ولى وقتى تعداد دروغ خيلى زياد شد و دروغگو خود آن را باور كرد، يكى از علائم جنون است؛ جنونى كه به نظر مى رسد فرماندهان سپاه به آن دچار شده اند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com