محمود هاشمی شاهرودی در عراق متولد شده، از مراجع تقلید شیعه، عضو فقیه شورای نگهبان، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

او در سال ۱۳۹۰ به حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به ریاست هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز منصوب شد. شاهرودی همچنین ریاست مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را هم به عهده دارد.