Thursday, Aug 17, 2017

صفحه نخست » حسين شريعتمدارى، مى خواهد با دروغگويى، آقاى كروبى را به كشتن دهد؛ ف. م. سخن

ganji_karroubi.JPGحسين شريعتمدارى، معروف حضور همگان است. فردى دروغگو و هتاك، كه از اسلام، فقط «مباهته» اش را خوب بلد است. «باهتوهم» و «مبهوت» ساختن در اسلام، به معنى خارج كردن طرف مقابل از ميدان مبارزه، به وسيله ى «بهتان زدن» است. حسين شريعتمدارى و دار و دسته اش كه از راستى و حقيقت خيرى نديده اند، حيات نكبت بارشان را در بهتان زدن به مخالفان شان مى جويند.

پيه دروغ بستن و تهمت زدن شريعتمدارى، به تن صغير و كبير ماليده شده است. او، در دروغ نامه اش كيهان، خطى ننوشته كه دروغ در آن نباشد و تهمت به مخالف و منتقد زده نشده باشد.

كيهان فردا، مطلبى نوشته است سراسر تهمت و دروغ در باره ى اعتصاب غذاى گنجى و اعتصاب غذاى آقاى كروبى. به طور خلاصه، مطلب مى خواهد اين دروغ را به خواننده القا كند كه اعتصاب غذاى گنجى و كروبى، به تحريك عناصر گروهكى صورت گرفته است! در مورد گنجى اين خانم شيرين عبادى بوده كه مجرى پروژه اعتصاب غذايش بوده و در مورد كروبى، «گروهك هاى ملى مذهبى» كه برخى از اعضاى آن در بيمارستان با ايشان ملاقات كرده اند، به وسوسه ى ايشان پرداخته اند!

داستان هاى سياسى-تخيلى شريعتمدارى و شريعتمداريچه ها، به مراحل عجيب و شگفت انگيز رسيده و در همين مطلب كيهان، با بافتن آسمان و ريسمان، پاى امريكا و آقاى رضا پهلوى به ميان كشيده شده است.

به نظر مى رسد از بيت خامنه اى و وزارت اطلاعات او، فرمان صادر شده كه كسى در مقابل اعتصاب غذاى كروبى كوتاه نيايد و او را مثل هميشه تخريب كنند.

مطلب سراسر كذب كيهان را با هم مى خوانيم:

قبلا گنجی را گول زدند حالا سراغ کروبی رفته‌اند(خبر ویژه)
فریب و تحریک کروبی به اعتصاب غذا، بازسازی نسخه قبلی گروهک‌ها برای اکبر گنجی است.

دیروز برخی رسانه‌های ضدانقلاب به شکلی هماهنگ مدعی اعتصاب غذای مهدی کروبی شدند.
کروبی اخیرا برای عمل قلب در بیمارستان بستری بود و به همین دلیل برخی عناصر گروهکی وابسته به نهضت آزادی و گروهک ملی‌- مذهبی و همچنین حزب منحله مشارکت به بیمارستان مراجعه کردند. بنابر برخی قرائن، وسوسه کروبی به اعتصاب غذا در همین آمد‌وشدها صورت گرفته است.
خرداد سال 84 نیز اکبر گنجی با تحریکات و فریب برخی عناصر گروهکی نظیر شیرین عبادی دست به اعتصاب غذا زد. پس از این اقدام، محافل بیگانه و گروهک‌های ضدانقلاب، به حمایت از گنجی پرداختند و حتی کسانی مانند سخنگوی کاخ‌سفید (دولت بوش) و رضا ربع‌پهلوی به جانبداری از گنجی پرداختند.
اما به مرور زمان معلوم شد گروهک‌ها از طریق برخی نزدیکان گنجی به اغوای او پرداخته‌اند تا ضمن قربانی گرفتن، از مرده وی برای مقاصد بعدی خود استفاده کنند. گنجی پس از بو بردن از ماجرا، قرار قبلی را به هم زد و خود را نجات داد.
در آن ماجرا که شیرین عبادی و یکی از افراد نزدیک به اکبر گنجی درآن نقش واسطه داشته‌اند، از اکبر گنجی خواسته شده بود که دست به اعتصاب غذا بزند و به او اطمینان داده بودند که در صورت وخیم شدن وضعیت جسمانی وی مانع از آسیب رسیدن جدی به سلامتی او خواهند شد. مجریان این پروژه در همان حال به یکی از کانون‌های بیگانه قول داده بودند که با مرگ اکبر گنجی پرونده او را به یک ماجرای جنجالی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنند و قرار بود که خوش‌خدمتی آنان نیز بی‌پاداش نماند!
این پروژه در سفر[...]به یک کشور اروپایی و تماس وی با نماینده یکی از مجامع آمریکایی مدعی حمایت از حقوق بشر کلید خورد و طرف آمریکایی در مقابل کسب اطمینان از موفقیت نهایی این پروژه پیشنهاد طرف -باصطلاح- ایرانی برای حمایت مستقیم و آشکار مقامات برجسته آمریکایی از اکبر گنجی را پذیرفت. حتی رضا ربع پهلوی مدعی شده بود برای همدردی با گنجی اعتصاب غذا کرده است(!!)Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com