Saturday, Aug 19, 2017

صفحه نخست » كيهان از زبان هاشمى رفسنجانى موضوع «حصر» را توجيه شرعى مى كند!

kayhan666.JPGحصر مجرمان از سوی پیامبر(ص) به روایت هاشمی رفسنجانی
مرحوم هاشمی در تفسیر سوره توبه می‌نویسد پیامبر(ص) پس از جنگ تبوک، 3 نفر را در حصر قرار دادند.
جهان نیوز نوشت: در آیه 118 از سوره مبارکه توبه به ماجرای تخلف «کعب»، «مرارهًْ بن الربیع» و «هلال بن امیه» از دستور پیامبر(ص) برای حضور در جنگ تبوک اشاره شده است.
مسلمانان، پس از جنگ تبوک به دستور پیامبر اعظم، این سه نفر را تحریم ارتباطی کردند که مرحوم هاشمی رفسنجانی در تفسیر راهنما، این حرکت را «محاصره متخلفان» می‌نامد.
بخش‌هایی از عبارات آن مرحوم عیناً آورده می‌شود:
«تنگ شدن عرصه زندگی بر سه مسلمان متخلف از جنگ تبوک، در اثر رو به رو شدن با پیامدهای عمل خطایی که کرده بودند.
حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت
تحریم ارتباط با متخلفان از جنگ تبوک و انزوای اجتماعی آنان از سوی مسلمانان
ضاقت علیهم الارض بما رحبت
مطلب یاد شده با توجه به شأن نزول است. که تنگ شدن زندگی بر متخلفان از جنگ تبوک را،‌ ناشی از قطع رابطه مسلمانان با ایشان معرفی کرده است.
مبارزه منفی و تحریم روابط با خطاکاران، از روشهای مؤثر و سازنده در برخورد با آنان.
ضاقت علیهم الارض... و ظنوا أن لا ملجا من الله الا الیه
برداشت یاد شده با توجه به شأن نزول آیه شریفه است که مسلمانان، با متخلفان از جنگ تبوک، قطع رابطه کردند.
تنگناهای اجتماعی و روحی، از زمینه‌های التجای انسان به درگاه الهی
ضاقت علیهم الارض... و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا أن لا ملجا من الله الا الیه
با توجه به شأن نزول که محاصره اجتماعی متخلفان را از سوی مسلمانان زمینه التجای آنان به خداوند شمرده است، این برداشت استفاده می‌شود».
یادآور می‌شود امیر مؤمنان(ع) نیز پس از پایان جنگ جمل، عایشه همسر پیامبر(ص) را به خاطر نقش‌آفرینی در این فتنه، در حصر قرار دادند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com