Saturday, Aug 26, 2017

صفحه نخست » گردهمایی در برابر ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل علیه یورش به زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر و در حمایت از زندانیان اعتصابی

zendan_etesab.jpgدرود بر شما ایرانی آزاده
این گردهمایی یک حرکت اروپایی است و ایرانیانی از آلمان، انگلیس، فرانسه و هلند هم خواهند آمد.
این گردهمایی را افراد آزادیخواه برگزار می کنند و هیچ وابستگی به هیچ حزبی ندارد.
در عین حال، از تمام احزاب سیاسی، نهادهای مردمی و انجمن های مدنی در خواست می کنیم با تشویق اعضای خود به شرکت در این گردهمایی و با صدور بیانیه ها و با پخش این آفیش، ما را یاری کنند تا بتوانیم به کمک هم یک گردهمایی آبرومندانه که شایسته زندانیان سیاسی ما است، باشیم .
gerdehamaei_BXL.jpgپر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com