Tuesday, Sep 5, 2017

صفحه نخست » طب اسلامی و بیماریِ جدید رهبر! مسعود نقره‌کار

Masoud_Noghrehkar.jpgبعد ازبواسیرهای تاریخی وسیاسی شدۀ خشایارشاه و منصور سامانی و نادرشاه وشاه اسماعیل دوم و ناصرالدین شاه، براساس خبرِ پاره‌ای ازمحافل پزشکی، رهبرحکومت اسلامی هم مبتلا به بواسیر و نواسیر شده است. به خاطر قُبح نام و موطن ِاین بیماری، این خبربه نوعی خط قرمز اعلام شده و خواسته شده درباره بواسیررهبرخبرومطلب منتشر نشود.


پیشگفتار


بی ادبی ست ازبواسیرنام آوردن؟ آن هم از جانب یک نویسنده و پژوهشگرکه سنت ورسم براین است قلمبه سلمبه، و مؤدبانه و پاستوریزه حرف بزند؟. بسیار خوب، شما به با نزاکتی خودتان ببخشید، واین یادداشت را به عنوان نوشته‌ی یک پزشک درنظر داشته باشید. البته دوستان و دشمنان با نزاکت می‌توانند نخوانند بواسیر، بخوانند هموروئید یا باسورها و یا واریس ناحیه مقعد، وبه جای مقعد هم بخوانند مخرج، نشیمنگاه، آنوس و... و خلاصه هرچه ازنظرشما نزاکتیون درست است و می‌تواند معنای بواسیررا به ذهن متبادرکند، قبول است. البته توجه داشته باشید که درمتون آمده است بواسیر فقط بیماری ِآن منطقه خبیثه و کثیفه نیست بلکه بواسیر"... بیماریی ست که درمقعد ودرداخل بینی و لب هم پدید آید (ازقطرالمحیط). نوعی ازبیماری مقعد و بینی ست، ومبسورآنکه علت بواسیردارد. (منتهی الارب)، گوشت پاره‌ای باشد که در مقعدو بینی پیدا میشود (ناظم الاطباء)، وبرلب گوشت فزونی پدید آید همچون توت وبرمقعد همچنان پدید آید، وهردورا باسورگویند (ذخیره خوارزمشاهی). هرگوشت زاید که روید دربینی وشرج وغیرآن". البته واریس مقعد نیزخوانده شده است. (۱)
بواسیرجمع باسوراست و" در تداول عامه دُکمَه و تُکمَه" مخرج هم گویند. بواسیرگشاد شدن و تورم عروق (سیاهرگ ها) درناحیه مخرج است، مثل همان اتفاقی که درپا رخ می‌دهد و رگ‌ها واریسی می‌شوند، درواقع واریس رگ‌های انتهای روده بزرگ (راست روده نزدیک به مقعد) است، همان نواحی‌ای که نباید اسم‌شان را آورد. بواسیردو نوع داخلی و خارجی دارد، که نوع خارجی آن قابل رؤیت است. درمتون طب اسلامی هم آمده است: " بواسیر دو نوع است، نرو ماده. " بواسیر ماده بصورت زخم و شیاردرمقعد است و شدیدا خونریزی می‌کند و خونریزی فقط موقع دفع مدفوع اتفاق می‌افتد، بواسیرنر به صورت ساچمه‌ای و پنج تا هفت دانه است که داخل مقعد رشد میکند و جلوی راه خروج مدفوع را میگیرد. نوع نر، سخت تر و با درد شدیدتر است و درمان سخت تری دارد. " درطب اسلامی بواسیررادرکنار" شقاق خونی"می آورند وبواسیرماده نیزخوانده‌اند (لابد چون برجستگی ندارد). البته شقاق یا فیسور، که برخی نواسیرهم خوانده‌اند، بیماری متفاوتی ست.

بواسیرِهای سیاسی

بعد ازبواسیرهای تاریخی وسیاسی شدۀ خشایارشاه ومنصورسامانی و نادرشاه وشاه اسماعیل دوم و ناصرالدین شاه، براساس خبری که دربرخی ازمحافل پزشکی درایران مطرح شده است، آیت الله سید علی خامنه‌ای هم مبتلا به بواسیر و نواسیر شده‌اند (یا مبتلا بودند و عود کرده است). درتاریخ کمترکسی همچون اعتمادالسلطنه خطرکرد و نوشت: " ناصرالدین شاه بیش از ۲۰ بار برای تخفیف درد بواسیربرمقعد ملوکانه زالو انداختند"، امروز به نظر می‌رسد اگرکسی خطر کند و در بارۀ بواسیر ولی فقیه بنویسید ازخط قرمز حکومتی عبورکرده است. دستوراکید داده شده است درباره بواسیرایشان خبری منتشر نشود. چرا طرح این که رهبر مبتلا به بیماری پروستات است بلا مانع است و حتی از پروستات ایشان عکس منتشر می‌شود اما ابتلای وی به بواسیرخط قرمز حکومتی می‌شود، بحث دیگری ست. به نظرمی رسد از یک سو مساله جنسیتی واحترام گذاشتن به نرینگی درمذهب، واز سوی دیگرتحقیر و زشت شماری برخی ازارگان‌های بدن وامکان سرایت این حقارت و زشتی به رهبر، مطرح باشد. (البته گاه برخی ازآخوندها و قاریان و مداحان ازاین عضو تحقیر شده استفاده بهینه نیز کرده‌اند.)
در جهان، رهبران سیاسی بسیاری از کشورها گزارش وضعیت سلامت روانی وجسمانی‌شان، توسط پزشکان آنان ازطرق رسانه‌ها و محافل مسؤل به اطلاع مردم رسانده می‌شود. اگراختلال‌ها و بیماری‌های رهبران سیاسی درگزارش پزشکان‌شان مورد اشاره قرارنگرفته باشد، متخصصان درباره این اختلال‌ها و بیماری‌ها برمبنای گفتار و رفتارشان، به ویژه در باره وضعیت سلامت روانی و رفتاری، نظرمی دهند وآزادانه منتشرمی کنند. برای نمونه: برخی ازروانپزشکان و روان شناسان امریکائی درگزارش‌ها و مقاله‌های‌شان به اختلال‌های روانی ورفتاری رئیس جمهور امریکا " دونالد ترامپ" پرداخته‌اند ومقاله‌ها وسخنرانی‌های مستند ومستدل‌شان را درسطح وسیع منتشر کرده‌اند. (۲) اهمیت این کاردراین است که سلامت روانی و جسمانی رهبر سیاسی یک مملکت، که در موقعیت حساس و پراهمیتی قراردارد، حیاتی ست. مردم حق دارند با آگاهی ازسلامت روانی وجسمانی، به ویژه سلامت روانی این افراد، آن‌ها را برگزینند.
درایران، درحکومت اسلامی دراین حد که خمینی مبتلا به امراض قلبی بود و خامنه‌ای حسب البول یا مرض پروستات داشت، مردم در جریان قرار گرفتند. نخست وزیرها و رئیس جمهورها اما هیچکدام به ظاهرعیب وایراد جسمانی وروانی قابل گزارش نداشته‌اند و همگی درسلامت کامل جسمانی و روانی، به ویژه روانی انجام وظیفه کرده‌اند، ازجمله آقایان رجائی و احمدی نژاد! گزارش برخی از روانپزشکان و روانشناسان ایرانی، که گزارش هائی درباره اختلال‌های روانی ورفتاری احمدی نژاد منتشر کردند، نیز انعکاس گسترده‌ای نداشت و مختومه شد. (۳)
این که درآینده شاهد رؤیت گزارش پزشکی درباره بواسیررهبرباشیم، بعید به نظر می‌رسد. ابتلا به بیماری بواسیر درایران و جهان شایع است، اما درمورد بواسیررهبرحکومت اسلامی تاکید شده است که ضرورتی ندارد درمورد ش درملاعام سخن گفته شود وافراد مطلع از بواسیررهبرراغیرمستقیم و مستقیم توجیه کرده‌اند که بواسیررهبرخط قرمزحکومتی ست. البته افشای این که رهبرحکومت اسلامی بواسیر، آن هم دو نوع داخلی وخارجی‌اش را دارد، جرم پزشکی و افشای رازمریض محسوب نخواهد شد. او ولی فقیه ونائب امام زمان و به نوعی نماینده خدا برروی زمین است، واین حق مسلم پیروان اوست که از وضع مزاجی او مطلع شوند تا اگرحتی حساسیت به آینده خود و مملکت ندارند لااقل به باورخودشان برای سلامتی‌اش دعا کنند. چه فرقی می‌کند اختناق و درد‌های بواسیری خامنه‌ای با ناراحتی قلبی خمینی، یا اصلن چه فرقی بین بیماری پروستات، که در پیوندی نزدیک با آلت تناسلی ست با بواسیری که در فاصله یکی دو وجبی از پروستات بروز کرده است، وجود دارد؟ بارها حکومتیان اعلام کرده‌اند که در رابطه با بیماری قلب خمینی وپروستات خامنه‌ای دعا‌ها تاثیرداشتند، و سبب شدند قلب خمینی سریع خوب شود و بول خامنه‌ای هم از حبس آزاد گردد.

چرا رهبر بواسیر گرفته است:
با استناد به طب الصادق و طب الرضا وبحارالانوار برخی از دلائل ابتلای رهبربه بواسیراین‌ها هستند (۴):
۱- رهبر "تخم مرغ و ماهی را باهم و همزمان خورده است" و به آنچه در طب الرضا از قول امام رضا آمده توجه نفرموده، که فرموده: " یَنبَغی أن تَحذَرَ... أن تَجمَعَ فی جَوفِکَ البَیضَ وَالسَّمَکَ فی حالٍ واحِدَةٍ؛ فَإِنَّهُما إذَا اجتَمَعا وَلَّدا القولَنجَ، ورِیاحَ البَواسیرِ، ووَجَعَ الأَضراسِ"
" حتی در یک روز هم نباید هم تخم مرغ خورد و هم ماهی، مثلا اینکه صبح تخم مرغ خورد و ظهر ماهی. این امرممنوع است. "
۲- رهبرمرغ محلی و خروس فربه، که مانع بروز بواسیرمی شوند، کم میل می‌کند.
۳- رهبر زیاد از حد درمستراح می‌نشیند و آن جا وقت صرف می‌کند.
۴- رهبریبوست دارد و به هنگام تغوط زیاد زورزده است.
۵- رهبرمقعدشان را به اندازه کافی با آب نمی‌شویند. (هرچند استفاده از پارچه، دستمال، سنگ و... نیز باعث پاکی مقعد میشود ولی استفاده نکردن ازآّب سبب بواسیر میگردد). شستن مقعد با آب سرد نیزسبب دفع بواسیرو پیشگیری ازآن می‌شود، با آب ولرم و گرم هم مفید است.
۶- رهبر از آب راکدی که پوشش ندارد و با سرما و گرما تغییر میکند و آفتاب و برف و... برآن اثرمی گذارد، طهارت گرفته است. (آب راکد بعلت آفتاب، موجودات ریزداخل آب و مواد موجود درزمین که با آن ترکیب میشوند منع شده است و ممکن است آبی که در معرض آفتاب باشد نیز تاثیر منفی بگذارد، مانند آب معدنی در معرض آفتاب)
۷- "از نظر طب اسلامی در بدن رهبر یک خلط فاسد ایجاد و و زیاد شده که باید آن خلط هم پاک سازی شود، آن خلط تولید بواسیر می‌کند. بواسیر خون سودایی می‌باشد که باید بیرون برود و علت تولید آن مرتفع شود. " یبوست ازمواردی ست که این خون سودایی را زیاد می‌کند. " بررهبرواجب است باد قی کردن، رگ زدن و واجبی کشیدن" تا سودا اورا نسوزاند" (۵) و به بواسیر مبتلا نگرداند.

طب اسلامی و درمان بواسیر رهبر

نسخه درمان ازروی طب الصادق و طب الرضا و بحارالانوارنوشته شده است (۶):
۱- زرده تخم مرغ را به صورت شیاف درست کرده و داخل مقعد قرارداده شود.
۲- تخم مرغ و ماهی همزمان میل نکنند.
۳- هویج و تره بخورند و همان طورکه امام صادق گفته است عمل کنند. یعنی: " خرمای نارس و برنج بواسیر را قطع می‌کند". به ویژه برنج که " روده‌ها را وسعت میدهد و بواسیر را از بین می‌برد" و " سنجد که مایه ایمنی از بواسیر است " و " خرمای خشک و برنج سبب گشادی روده و سبب دفع و پیشگیری از بواسیر می‌شوند. " باید توجه کنند از مصرف " بادمجان، عدس، کلم، شیر، ماهی شور، نمک زیاد، سیر، پیاز، میوه‌های باد انگیز که این علت را تشدید می‌کنند بپرهیزند. "
۴- " زیاد نشستن در دستشویی به خاطرسختی دردفع و مرض یبوست است، که برای درمان یبوست بایستی غلبه‌ی سودا درمان شود. وهمچنین ازملین‌ها استفاده شود. برای درمان غلبه‌ی سودا از سودا زا‌ها مثل روغن‌های نباتی پرهیز، وازسودا برها مثل مویز، روغن زیتون و... زیاد استفاده شود. "
۵- شستن مقعد با مواد شوینده مانند صابون (روایت به سعد کوفی که شوینده آن زمان بوده، اشاره کرده است) سبب دفع و پیشگیری از بواسیر میشود.
۶- تنقیه با آب نیز سبب گشادی روده و دفع بواسیرمی شود.
۷- موم عسل و روغن سوسن و لبنی عسل و سماق و سرو شاهدانه را برآتش ملایم گذاشته، به هم زده شود و به مقداریک حبه قند بر مقعد گذاشته شود.
۸- برای درمان عمومی زخم و خونریزی از بواسیر، مالیدن عسل روی آن توصیه می‌شود.
۹- وسط غذا آب ننوشند (نوشیدن آب بین غذا سبب بیماری‌های متعدد از جمله بواسیرمیشود.)
۱۰- گوشت گاو و آهونخورند زیرا تولید بواسیر می‌کنند.
۱۱- " برای درمان دارویی باید ۵۰ گرم خارشتر را با سه لیوان آب بجوشانند (و اگر آرام بجوشانند با دو لیوان) تا در زمانی حدود نیم ساعت به یک لیوان تبدیل گردد و آن را نگاه دارد به همان شکل تا صبح بماند و بعد آن را صاف کنند و آن یک لیوان را به مدت ۵ روز بخورند و در عین حال با ضماد بواسیر (قابل تهیه ازمطب) یا با روغن‌های طبیعی (روغن محلی یا روغن کوهان شتر) محل را چرب نگه دارند. " (۷)
۱۲- برای کوچک شدن رگ‌ها و کاهش درد می‌توان زالو انداخت. همچنین برای کاهش درد می‌باید سورۀ حمد و موَذتین (سوره ناس و فلق) را قرائت کند و با دستش روی مبارک را مسح کند، و یا سورۀ " فاتحه" را میان نافله و نماز صبح بخواند. (۸)

*****
منابع:
۱- لغت نامه دهخدا/ باسور و بواسیر
۲- https://www.bing.com/news/search?q=Dabout+Trump+Narssisim&qpvt=dabout+trump+narssisim&FORM=EWRE
۳- احمدی نژاد: بیماری که خود از روانپریشی خویش بی خبر است، نظر یکی از روانپزشکان برجسته داخل کشور، سایت ایرانیان، اول دسامبر۲۰۰۵
۴- طب الصادق و طب الرضا، محسن شکری پینوندی، ناشر، نشر منتظر (قم)
۵- بحارالانوار، جلد ۶۲، ص ۳۲۵
۶- طب الرضا و طب الصادق، محسن شکری پینوندی، ناشر، نشر منتظر (قم)
۷- تارنمای دکتر روازاده / نگاه کنید به درمان بواسیر درطب اسلامی
۸- طب الصادق، محسن شکری پینوندی، ص ۱۰۷
منابع دیگر:
۱- کانال طب جامع شیعی، ویدئوها و برنامه‌های آیت الله تبریزیان و تارنمای حسین روازاده
۲- طب النبی، و درمان ۴۷۰ بیماری؛ آیت الله تبریزیان / و مجموعه ۸ جلدی طب اسلامی آیت الله تبریزیان
۳- برخی ازآثار دکترشجاع الدین شفا
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com