Wednesday, Sep 6, 2017

صفحه نخست » فارسی صحبت کردن زیبای دختر و پسر چینی

شهروندیار - دانشجویان چینی دانشگاه سیدنی، زبان فارسی را سلیس و زیبا حرف می‌زنند. آن‌ها از این امتیاز برخوردار بوده‌اند که در دانشگاه پکن، یک زبان دیگر یاد بگیرند. امروز دیگر دولت‌های کمونیستی یادگیری زبان‌ها را محدود و ممنوع نمی‌کنند، با این وجود همه از منابع کافی برای یاد گرفتن یک زبان برخوردار نیستند.

در چین، مدرسه تا سال نهم اجباری‌ست و همه‌ی شهروندان موظف اند حداقل تا سال نهم به مدرسه بروند.


سال 1979، سال پایان انقلاب فرهنگی در چین بود، درهای بسته‌ی سیاست چین باز شدند و محدودیت آموختن زبان انگلیسی و دیگر زبان‌های خارجی برچیده شد. 1979درست همان سالی‌ست که در ایران انقلاب شد؛ انقلابی که به انقلاب فرهنگی و بسته شدن سه‌ساله‌ی دانشگاه‌ها در ایران انجامید.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com