Tuesday, Sep 12, 2017

صفحه نخست » محمد جواد ظریف قلابی درشیراز دستگیرشد

5522f66622o0_small.jpgایرنا - رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فارس می گوید که فردی سابقه دار را دستگیر کرده است که دفتر صوری مهاجرتی در شیراز دایر کرده بود و به صورت تلفنی خود را محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه معرفی می کرده است.

براساس مطلب دریافتی یکشنبه ایرنا از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس، سرهنگ علی جوکار گفت:‌ این متهم با دریافت ده ها میلیون تومان پول از اشخاص متقاضی سفر به اروپا و آمریکا با تقلید صدا خود را نماینده وزارت امور خارجه هم معرفی می کرد.


رئیس پلیس نظارت براماکن عمومی استان فارس گفت:این فرد را که با همدست خود اقدام به صدور روادید جعلی برای مسافرت و اقامت دراروپا می کرد پس ازدریافت گزارش های مردمی دستگیر کردیم.


جوکار گفت : پلیس نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی استان فارس پس از تحقیقات گسترده متهم را دستگیر و تحویل مقامات قضایی کرد.


وی افزود:متهم با انگیزه کلاهبرداری از طریق اقدامات متقلبانه و جعل عناوین دولتی و امنیتی تحت عناوین مشابه سابقه کیفری داشته است و در مواردی نیز ازعناوین مامورانتظامی، مامور دادستانی،حراست قوه قضاییه،مامور اماکن، مامور‌ وزارت اطلاعات و.. سوءاستفاده کرده است.


جوکار بیان کرد:‌از جاعلان چندین مهر جعلی وزارت امور خارجه و گواهینامه های جعلی دفاتر این وزارت خانه و لوح های تقدیر ‌و مبالغ دریافتی کشف و ضبط و تحویل مقام قضایی‌ شد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com