حریرچی درباره اخبار منتشره درباره اختلال ایجاد شده در روند عمل‌های جراحی در نتیجه اعتصاب متخصصان بی‌هوشی، ابراز امیدواری کرد که این خبرها واقعی نباشند و گفت: «بعید می‌دانم که همکاران‌مان چنین کاری انجام داده باشند و اگر هم مسئله‌ای وجود داشته باشد فکر می‌کنم به زودی حل می‌شود.»

او افزود:« ما حدود 1000 بیمارستان داریم که اکثر آنها بدون خدشه کارشان را انجام می‌دهند. اگر هم اتفاقی از این دست رخ داده باشد در موارد جزئی بوده است. البته ما باید بررسی‌های لازم را انجام دهیم تا ببینیم قضیه چه بوده و بعد اظهار نظر کنیم.»

معاونت درمان وزارت بهداشت نیز از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست کرد "در صورتی که عده معدودیاز متخصصین بیهوشی استخدامی، در ارائه خدمات بیهوشی در جراحی‌های انتخابی و غیراورژانسی همراهی نکنند، برای ادامه روند ارائه خدمات درمانی به هموطنان از پزشکان تمام وقت کمک خواسته شود."