Thursday, Sep 14, 2017

صفحه نخست » این کوچه به قدری باریک است که برای عبور از آن باید منتظر سبز شدن چراغ راهنمایی ماند!

این کوچه انقدر تنگ و باریک است که فقط یک نفر می تواند از آن عبور کند و وقتی کسی داخل کوچه است چراغ راهنمایی که ابتدای کوچه نصب شده قرمز است و نمی توانید وارد شوید و باید صبر کنید تا آن شخص خارج شده و چراغ سبز شود . این کوچه در شهر پراگ در جمهوری چک قرار دارد که سالانه توریست های زیادی فقط برای دیدن و رد شدن از این کوچه به آنجا مسافرت می کنند.
progueTightSt2.jpgپر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com