Friday, Sep 22, 2017

صفحه نخست » نیویورکی ها در مورد ایران، مردم ایران و حکومت ایران چه فکر می کنند؟

برنامه تبلت از مردم در خیابان سوال می کند که وقتی اسم ایران را می شنوند اولین چیزی که به ذهن شان می رسد چیست پاسخ ها جالب است بشنوید
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com