Sunday, Oct 1, 2017

صفحه نخست » ما گند زدیم، م. سحر

M_Sahar.jpgداریوش شایگان که از فلاسفه معاصر و مورد عنایت و احترام حکومت سلطنتی و اسلامی هردو بوده است ،طی مصاحبه ای در باره روشنفکران معاصر ایرانی گفته است که : «ما گند زدیم!»

شعر زیر با الهام و تلاش برای «کشف هرمنوتیک» معنای این جمله تاریخی ایشان سروده شد. م.س
.............................................

شایگان گفت که : « ما گند زدیم!»
تِر به دامانِ فرهمند زدیم
در سیاهی ز پیِ آبِ حیات
کوزۀ عقل به دین بند زدیم
سوربُنیات به قُم پیوستیم
بر کلاهِ بِرِه ، سربند زدیم
در بر اعراب گشودیم و زنو
راهِ ایران ز نهاوند زدیم
شیخ را مسندِ سلطان دادیم
ننگ را مُهر خداوند زدیم
پدری کرده و با قوّتِ جهل
پُتکِ دین ، بر سرِ فرزند زدیم
زانچه خود داشت که دیدیم و نداشت
لافِ آفند و پدافند زدیم
دن کیشوت وار زِرِه پوشیدیم
تکیه بر پشتِ دماوند زدیم
ذوالفقاری به کمر بسته زشرق
غرب را ضربه به ترفند زدیم
گروطن در لجن امروز رهاست
خود ، از آنروست که «ما گند زدیم!»

م.سحر
پاریس/ 30.9.2017

............................................

چند واژه :

سوربُنیات : منسوب به دانشگاه سوربُن پاریس که به دلیل قدمت و اعتمار نمادی ست برای دانشگاه های غرب

کلاه بِرِه : نوعی کلاه است که مُدل چگوارایی آن خیلی مورد توجه برخی از ایرانیان بود

دُن کیشوت : قهرمان رمان مشهور سروانتس نویسندۀ بزرگ اسپانیایی

نهاوند: از شهرهای غربی ایران است. آخرین شکست ایرانیان طی یورشی که عرب آنرا فتح الفتوح نامیده است در این شهر اتفاق افتاد.

آفند و پدافند : حمله و ضد حمله

ترفند: حیله ، تاکتیک
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com