Sunday, Oct 8, 2017

صفحه نخست » تصاویر وحشتناک از آتش سوزی امروز کالیفرنیا

بی بی سی، یکی از مهم ترین نواحی تولید شراب با تاکستان های وسیع در کالیفرنیا دچار آتش سوزی های طبیعی شده که با سرعت زیادی پیش می رود و تاکنون حداقل ده کشته به جا گذاشته است. با بروز این آتش سوزی ها حدود ۲۰ هزار نفر در بخش های ناپا، سونوما، و یوبا مجبور به تخلیه خانه هایشان شده اند. فرماندار کالیفرنیا وضعیت اضطراری اعلام کرده است. در این اعلامیه آمده است: "این آتش سوزی ها باعث تخریب بعضی ساختمان ها شده و همچنان هزاران خانه را تهدید می کند که خارج کردن هزاران نفر از ساکنان ناحیه را ضروری کرده." کیم پیملات مدیر سازمان جنگلبانی و حفاظت در برابر آتش سوزی کالیفرنیا گفت که تاکنون حدود ۱۵۰۰ خانه از بین رفته است.

0.jpg01.jpg04.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg

10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com