Friday, Oct 13, 2017

صفحه نخست » صادق خان و سپنتا!

از صفحه فیس بوک توانا، یکی از همراهان توانا با ارسال این تصویر برای ما نوشته است:‌ «در دنیایی زندگی می کنیم که یک مسلمان پاکستانی تبار مانند «صادق خان» می تواند شهردار شهری چون لندن شود اما یک ایرانی زرتشتی مانند «سپنتا نیکنام» نمی تواند عضو شورای شهر یزد باشد!»

gdg3g3g3g34.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com