Monday, Oct 16, 2017

صفحه نخست » واکنش خاتمی به تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر

rovr4uuu4j_small.jpg

می‌خواهید به قبل از مشروطه برگردیم؟

کلمه - سید محمد خاتمی رییس جمهور کشورمان نسبت به تعلیق عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد ابزار تاسف کرد. او که روز شنبه با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران دیدار کرده بود با تاکید بر آنکه چنین مساله‌ای حتی در قانون اساسی مشروطه نیز ذکر نشده است گفت: "بسیار متاسفم که می شنویم یکباره بعد از ۴ سال از حضور یک هموطن زردشتی در شورای شهر یزد، در این دوره نسبت به حضور او ایراد می گیرند. می خواهیم چه کار کنیم؟ می خواهیم به ماقبل مشروطیت برگردیم؟ یا شورای شهر از مجلس شورای اسلامی مهم تر است که آنجا هموطنان عزیز ما از غیر مسلمانان حق دارند در مهم ترین مسایل مملکت رای بدهند اما در شورای شهر نباید باشند؟ این مساله، بسیار تعجب آور است. ما کجا داریم می رویم؟ آن هم در شرایطی که دشمنان نگاه دوخته اند تا بهانه ای برای بیشتر کردن فشار بر ملت ایران پیدا کنند. چرا چیزی که در کشور ما مساله نبوده، کسانی آن را به عنوان مساله مطرح می کنند و بهانه به دست دشمنان ما می دهند که بگویند حقوق بشر نقض شده است. امیدوارم بزرگان و انسان های باتدبیر این مساله را حل کنند. ما این موضوع را محکوم می کنیم و ان‌شاءالله با تدبیر بزرگان حل شود."

سید محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تاسف برای ملت آمریکا به خاطر رییس جمهورشان، تاکید کرد: اهانت به ملت ایران قابل قبول نیست. او با یادآوری کودتای ضد ایرانی آمریکایی‌ها علیه دولت ملی مصدق گفت: کودتای آمریکایی اختصاص به ایران ندارد. آمریکا در بسیاری از کشورهای دنیا دست به کودتا زده و بعد از چندین سال هم خود سازمان اطلاعات آمریکا گفته است که کجا کودتا کرده یعنی یک کشور مداخله گر در امور دنیاست.

رییس دولت اصلاحات همچنین نسبت به کاربرد واژه معجول ع ر ب ی به جای خلیج فارس تاکید کرد: نکته جدید سخنان وی، به کار بردن واژه جعلی برای خلیج فارس بود آن هم در حالی که مضمون سخنان منتشر شده وی پیش از سخنرانی واژه خلیج فارس را به کار برده اما ایشان با کمال وقاحت، عنوان جعلی را به کار برد که این اقدام نیز ناشی از روحیه کاسبکاری وی است که برای کشورهای پولدار منطقه بازار گرمی می‌کرد.

برای داشتن چنین رییس جمهوری برای مردم آمریکا متاسف هستم

سیدمحمد خاتمی در دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران که روز شنبه ۲۲ مهر ۹۶ در دفتر وی برگزار شد، درباره سخنان اخیر رییس جمهور آمریکا گفت: واقعا متاسفم که در راس قویترین و نیرومندترین کشور دنیا -که ادعاهایی دارد و بسیاری از آن ادعاها واهی است- یک چنین شخصیتی با آن ادبیات و موضع گیری ها قرار دارد که به این سادگی چشم در چشم مردم مطالب نادرست بیان می کند و دروغ می گوید. در درجه اول برای ملت آمریکا متاسفم و احساس می کنم ملت آمریکا و لااقل نخبگان و بزرگان آن، احساس خشنودی از چنین شخصیتی نمی کنند و حتی احساس شرمساری هم می کنند.

وی اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت و کشور ایران موضوع تازه ای نیست و بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا به عنوان قدرتی که هنوز چهره آن بر خلاف دیگر قدرتهای استعماری، چندان مشخص نبود، به عنوان میراث خوار استعمار کهنه وارد صحنه می شود و حتی بسیاری از کشورهای دنیا گول خوردند همچنانچه گول رقیب قدرتهای سرمایه داری، شوروی را خوردند و فکر کردند با اتکا به آن می توانند از سلطه قدرتهای امپریالیستی رهایی یابند در حالی که خود گرفتار قدرت دیگر استعماری شدند.

ما به دنبال بمب اتمی نیستیم

وی در مورد مسایل هسته ای گفت: از آغاز گفتیم ما به هیچ وجه به دنبال بمب اتمی نیستیم. من به عنوان کسی این را می گویم که رونق فناوری صلح آمیز هسته ای در دوره ریاست جمهوری من بود و در دکترین ما به هیچ وجه رفتن به سوی سلاح هسته ای نبود اما توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای از محورهای کار ما بود و در اثر پیشرفت کارها در برجام و قبل از آن در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتراف شد که ایران حق داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای را دارد و ما به آن رسیدیم و در برجام هم مطرح شده و فناوری صلح آمیز هسته ای حق ماست.

وی تاکید کرد: ایران نشان داد برای رسیدن به صلح، اهل منطق است و خواست خود -که منافع کل دنیا در آن است- را نیز در یک صحنه بین المللی به توافقی بین المللی رساند حالا اگر کسانی این را نمی پسندند، تقابل آنها با یک مصوبه بین المللی است که همه کشورها و شورای امنیت سازمان ملل پشت آن است و اگر خلاف آن عمل شود ما چیزی از دست نمی دهیم و دست ما بازتر می شود.

وی بار دیگر با تاکید بر این که ایران به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته ای نیست گفت: فناوری صلح آمیز هسته ای مورد توجه ماست و برای خوشایند آقایان، ما دست از آن برنمیداریم. همواره هم آماده تعامل با کل دنیا هستیم.

تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد باعث تاسف است

خاتمی بیان کرد: ما در کشورمان کرد و لر و مسیحی و شیعه و زردشتی و سنی و... داریم؛ جمهوری اسلامی به معنی نفی ملت نیست بلکه تایید ملت است؛ ما می گوییم جمهوری اسلامی یعنی تمام طبقات و ادیان و طوایف و جریانات در یک امر مشترک هستند و آن، «ملت ایران» بودن است و همه شهروند جمهوری اسلامی هستند و اسلامی که در جمهوری اسلامی آمده به معنی نفی دیگر ادیان و مذاهب نیست بلکه تاکید بر اکثریت است و به معنی نفی حق دیگران نیست. این مساله در مشروطیت پذیرفته شده است و به طریق اولی در جمهوری اسلامی هم پذیرفته شده است.

رییس دولت اصلاحات گفت: مگر در قانون اساسی مشروطیت نیامده که زردشتی و یهودی ومسیحی یعنی گروه های به رسمیت شناخته شده غیرمسلمان در مجلس شورای ملی حضور دارند و همانند دیگران رای می دهند؟ در جمهوری اسلامی نیز همین پذیرفته شده است و امام همیشه به نام ملت صحبت می کردند و رییس جمهور هم منشور حقوق شهروندی را اعلام کردند. این مساله ایست که وقتی می گوییم ملت، علاوه برجنبه تاریخی ملت، به آن نظر داریم.

وی افزود: ما کرد داریم؛ کرد ایرانی. لر داریم؛ لر ایرانی. بلوچ داریم، بلوچ ایرانی. سنی داریم؛ سنی ایرانی. مسیحی داریم؛ مسیحی ایرانی. یهودی داریم، یهودی ایرانی. زردشتی داریم زردشتی ایرانی و... همه ما در ایرانی بودن مشترک هستیم و نظام جمهوری اسلامی و اسلامی که مبنای این نظام است، می گوید اینها شهروندان جمهوری اسلامی هستند و باید حق شهروندی آنها رعایت شود.

خاتمی گفت: بنده بسیار متاسفم که می شنویم یکباره بعد از ۴ سال از حضور یک هموطن زردشتی در شورای شهر یزد، در این دوره نسبت به حضور او ایراد می گیرند. می خواهیم چه کار کنیم؟ می خواهیم به ماقبل مشروطیت برگردیم؟ یا شورای شهر از مجلس شورای اسلامی مهم تر است که آنجا هموطنان عزیز ما از غیر مسلمانان حق دارند در مهم ترین مسایل مملکت رای بدهند اما در شورای شهر نباید باشند؟ این مساله، بسیار تعجب آور است. ما کجا داریم می رویم؟ آن هم در شرایطی که دشمنان نگاه دوخته اند تا بهانه ای برای بیشتر کردن فشار بر ملت ایران پیدا کنند. چرا چیزی که در کشور ما مساله نبوده، کسانی آن را به عنوان مساله مطرح می کنند و بهانه به دست دشمنان ما می دهند که بگویند حقوق بشر نقض شده است. امیدوارم بزرگان و انسان های باتدبیر این مساله را حل کنند. ما این موضوع را محکوم می کنیم و ان‌شاءالله با تدبیر بزرگان حل شود.

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy