Saturday, Nov 11, 2017

صفحه نخست » از کوین اسپیسی تا سعید طوسی!

توانا، یکی از همراهان توانا با ارسال این عکس برای ما نوشته است: «تفاوت کشوری مثل ایران با مدیریت جمهوری اسلامی با کشوری مثل آمریکا در تفاوت واکنش ها به کوین اسپیسی و سعید طوسی ست. اسپیسی ۳۰ سال پیش در یک مهمانی و در حالت مستی، پسر نوجوانی را در بغل می گیرد و بدون اینکه آن پسر تمایلی داشته باشد؛ این مساله که یک آزار جنسی تلقی می شود، وقتی پس از سی سال افشا می شود چنان گریبان اسپیسی را می گیرد که تنها در یک نمونه شرکت نت فلیکس از ادامه ساخت سریال بسیار موفق «خانه پوشالی» با کوین اسپیسی صرف نظر می کند. این در حالیست که خود اسپیسی رسما از این کار عذرخواهی می کند.

23380063.jpgاما در ایران اسلامی، سعید طوسی به عنوان قاری برجسته قرآن و معلم قرآن و قاری محبوب خامنه ای، به چندین نوجوانی که در حضور او قرآن می آموختند تجاوز جنسی می کند. خانواده های این نوجوانان شکایت می کنند. حتی در داخل خود جمهوری اسلامی به رفتار سعید طوسی اعتراض می شود اما این مساله نه تنها موجب محدودیت او نمی شود، بلکه پررو پررو در مراسم اربعین هم شرکت می کند و راست راست دارد به کار خودش ادامه می دهد! این همه ادعای کرامت انسانی و اخلاق برداشتیم و غرب را مرکز فساد و فحشا دانستیم. در کجا حرمت انسان بیشتر پاس داشته شد؟!»
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com