Saturday, Nov 18, 2017

صفحه نخست » قوی‌ترین زلزله تاریخ ایران!

zelezeleh.jpgنجات پاسارگاد - ارسالی از محمدعلی گلی ـ آیا می دانید قوی ترین زلزله اى که تا به حال در ایران آمده کدام زلزله و در چه سالى بوده؟

بله درست تشخیص دادید. قوی ترین زلزله در ۲۲ بهمن سال ۵۷ آمد. شدت زلزله به قدرى زیاد بود که هیچ پایگاه زلزله نگار نتوانست آن را ثبت کند.


در این زلزله مخوف تمام زیرساخت هاى مملکت با خاک یکسان شد. تمام رودخانه‌ها خشک شدند و آب اکثر دریاچه‌ها خیلى سریع بخار شد. به طوری که دریاچه ارومیه با یک میلیون سال قدمت، ظرف سى سال خشک شد. زاینده رود، رود هیرمند، دریاچه بختگان، دریاچه هامون، دریاچه نیریز، دریاچه مهارلو، دریاچه پریشان و خیلى دیگر از تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودها سوختند و خشک شدند.

در اثر این زلزله زیرساخت هاى معنوى مثل عاطفه، انسانیت، نوع دوستى، وطن پرستى، شرافت و..... در خطر افتاد.. به طوری که بسیارانی با خود و به هم بیگانه شدند.


حیوانات هم از این زلزله جان سالم به در نبردند مثلا یوزپلنگ ایرانى که سه میلیون سال زاد و ولد کرده بود به ناگاه از بین رفت، پرندگان استثنایی از ایران گریختند، و شیر ایران دست و پایش شکست.


جنگل‌ها هم در اثر این زلزله رو به نابودى گذاشتند. اکوسیستم بهم ریخت و بخارات مسموم تحجر تمام فضاى مملکت را پر کرد.

زمان زلزله‌های شدید معمولا چند ثانیه است و با چند ساعت یا چند روز پس لرزه‌های خفیف. اما زلزله سال ۵۷ ایران چندین سال بود با پس لرزه‌های شدید که هنوز و همچنان پس از چهل سال ادامه دارد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com