Monday, Nov 20, 2017

صفحه نخست » نامه حمید بقایی و حبیب خراسانی: در محکوم کردن ما عجله نکنید!

Javanfekr_Baghaei_Khorasani.jpgدولت بهار - درخواست اینجانبان ازشما و دادگاه این است که چنانچه مستندات روشن و متقن قانونی در مورد اتهامات مطروحه وجود دارد، (که در پرونده چنین چیزی وجود ندارد) اعلام فرمائید تا متناسب با آن دفاعیات تنظیم و تقدیم گردد. همچنین تاکید می‌نمائیم که اینجانبان آمادگی حضور در هر دادگاه علنی و برای پاسخگوئی به هر ادعائی را داشته و داریم.

به گزارش دولت بهار، متن نامه حمید بقایی و حبیب خراسانی به قاضی حیدری به شرح زیر است:

جناب آقای حیدری

قاضی محترم شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ کارکنان دولت،

باسلام

عطف به ابلاغیه شماره ۹۶۱۰۱۰۰۲۳۰۹۰۲۵۰۹ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ موارد زیر جهت ثبت در پرونده و رسیدگی دادگاه اعلام می‌گردد:

۱- اتهامات مندرج در کیفرخواست شامل اختلاس در کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان، اختلاس در پرداخت پاداش به ۱۶ نفر از اعضای دولت دهم از محل ردیف کمک خارج از شمول جهت تسویه وام آنان جمعاً به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، اختلاس چندین میلیون یورو و دلار نهاد انقلابی، اتهام تصرف غیرقانونی در کمک به روزنامه دولتی ایران، اتهام تصرف غیرقانونی در کمک به موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور، اتهام تصرف غیرقانونی در اهداء سکه - کارت هدیه و وجه نقد به افراد، اتهام تبانی در معاملات سازمان میراث فرهنگی با شرکتهای اقماریش و دخالت در معاملات دولتی براساس قانون منع مداخله مقامات دولتی، اتهام ممانعات از انجام تحقیقات سازمان بازرسی براساس ماده ۸ قانون این سازمان، اتهام نگهداری بدون مجوز شوکر و گاز اشک آور به هیچ عنوان صحت ندارند و کذب محض می‌باشند.

۲- اتهامات واهی فوق الذکر بدون وجود مستندات متقن قانونی (از جمله اسناد مثبته حسابداری، قراردادهای مربوطه، و...) و صرفاً بر اساس ادعای واهی شاکیان از جمله نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و افراد بنا نهاده شده‌اند که مالاً فاقد اعتبار حقوقی و قضایی است.
متاسفانه دادگاه به جای درخواست مستندات قانونی و اسناد مثبته حسابداری از شاکیان و مدعیان، اصرار دارد که متشاکیان از خود دفاع نمایند!

۳- طی لوایح متعدد، اشکالات اساسی و ایرادات شکلی کیفرخواست که در جریان تشکیل پرونده، نحوه رسیدگی، نحوه دستگیری‌ها و مجازات‌های اعمال شده قبل از محکومیت، عدم وجود استعلامات از مراجع قانونی ذیربط، مستندات قانونی در پرونده و تخلفات گسترده انجام شده، قبلاً توسط وکلا و اینجانبان به اطلاع شما رسیده و جهت ثبت در پرونده تحویل دادگاه گردیده‌اند. و بدیهی است تا رفع این ایرادات شکلی و اشکالات اساسی ورود به ماهیت اتهامات مبنای قضائی نداشته و اساساً امکان پذیر نیست.

۴- ضمن تکذیب تمام موارد اتهامی، اعلام میدارد طبق قانون ایراد هرنوع اتهام مالی مستلزم وجود مستندات متقن و روشن می‌باشد و نمی‌توان براساس ادعاهای افراد حقیقی یا حقوقی، اتهامات مالی به کسی منتسب نمود. ضمناً چند مورد استناد قانونی ذکر شده در کیفرخواست نیز اصولاً غیرمرتبط با موارد اتهامی و اشتباه می‌باشند.

۵- البین علی المدعی اولین اصل قضاوت است و باید شاکیان و مدعیان اسناد و مدارک متقن خویش را ارائه نمانید لذا بفرمائید که ما چگونه میتوانیم در برابر ادعاهای غیرمستند و غیرمستدل، قانونی از خود دفاع کنیم؟ حقیقتاً از چه چیزی باید دفاع کرد؟ آیا از چیزی یا اتهامی که فاقد مستندات یا وجود خارجی است می‌توان دفاع کرد؟ آیا از منظر دادگاه همانطور که سخنگوی قوه قضائیه نیز گفتند، این ما هستیم که باید بی گناهیمان را اثبات کنیم؟! با این شیوه هر کسی را میتوان به هرچیزی متهم و محکوم کرد!

لذا درخواست اینجانبان ازشما و دادگاه این است که چنانچه مستندات روشن و متقن قانونی در مورد اتهامات مطروحه وجود دارد، (که در پرونده چنین چیزی وجود ندارد) اعلام فرمائید تا متناسب با آن دفاعیات تنظیم و تقدیم گردد. همچنین تاکید می‌نمائیم که اینجانبان آمادگی حضور در هر دادگاه علنی و برای پاسخگوئی به هر ادعائی را داشته و داریم.

حمید بقایی - حبیب الله جزء خراسانی
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com