حقانیان که از او به عنوان «پیشکار» رهبر جمهوری اسلامی یاد می‌شود و در تصاویری که از علی خامنه‌ای منتشر می‌شود، همراه جایی در کنار او به چشم می‌آید، با لعن اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول دولت، انتقادها از مسکن مهر را سیاسی دانسته و گفته بود سازه‌های این خانه‌ها سالم هستند: حمله معاون اجرایی بیت رهبری به منتقدان مسکن مهر: خدا جهانگیری را لعنت کند