Friday, Dec 15, 2017

صفحه نخست » به بهانه ویدئو "پل نفتی" صدا و سیما، هوشنگ امیراحمدی

houshang-amir-ahmadi2.jpgدوست عزیزی ویدئو زیر را برایم فرستاده و خواسته است که آن را ببینم و پاسخ بگویم. در این ویدئو، که بنام "پل نفتی" منتشر شده، خانمی بنام "آمنه السادات ظریف پور" راوی است. معلوم است که ویدئو بمناسبت سفر اخیر آقای بوریس جانسون وزیرامورخارجه انگلستان به ایران ضبظ و پخش شده است.

در ابتدای ویدئو سئوال میشود که آیا اقای جانسون، انطور که ادعا شده است، برای گسترش روابط به ایران آمده است یا برای معامله روی آزادی دو انگلیسی ایرانی تبار بنام های نازنین زاغری و کمال فروغی. جواب ضمنی ویدئو این هدف دومی است و ظاهرا میخواهد که جلوی دولت آقای روحانی را برای یک سازش احتمالی بگیرد.

ویدئو آنوقت روی کمال فروغی تکیه میکند و به داستان ارتباطاتش با شرکت های نفتی و مقامات وزارت نفت و تعدادی مشاور نفتی در داخل و خارج ایران میپردازد. در قسمتی از ویدئو، راوی نیشی گذرا هم به من میزند که معتقدم "نه از ره کین که از اقتضای طبیعت" این حضرات است چون بسیار ناشیانه و کلیشه ای مطرح میشود.

در حدود دقیقه 3 ویدئوی 6 دقیقه ای، از راوی میشنویم که اقای کمال فروغی "غضو شورای" امریکائیان و ایرانیان بوده و در مسافرت هایش به نیویورک در "جلسات این شورا شرکت میکرد." راوی بعد میگوید که "در یکی از نامه هائی که برای ایشان از سوی شورا ارسال شده بصراحت از براندازی جمهوری اسلامی نوشته میشود."

این ادعا ها کلا و کاملا کذب محض هستند. اول، آقای فروغی هرگز عضو شورای امریکائیان و ایرانیان نبوده و هرگز هم کمک مال به شورا نکرده است. دوم، آقای فروغی درهیچیک از کنفرانس های شورا در امریکا و یا مکانهای دیگر شرکت نداشته است. و سوم، شورا هرگز "نامه" ای برای آقای فروغی بهر دلیلی نفرستاده است.

این ادعای سومی ویدئو بسیارناشیانه مطرح شده است. ویدئو تصویر"نامه" کذایی را نشان میدهد. اما اگر بیننده خوب دقت کند متوجه میشود که آن تصویر، یک "نامه" به اقای فروغی نیست. تصویر صفحه اول خبرنامه شورا است که از سالها قبل بصورت ایمیل هر هفته یا دوهفته یکبار به حدود 60000 نفر فرستاده میشود.

این را هم اضافه کنم که شورای امریکائیان و ایرانیان اصلا عضو نمیپذیرد. تنها اعضای رسمی شورا افراد هیئت مدیره ، مشاوران، کارمندان و داوطلبین دانشجوی شورا هستند که اسم و عکس انها بهمراه شرح کوتاهی در باره انها در تارنامه شورا آمده است. افرادی هم میتوانند طورداوطلبانه به شورا کمک مالی کنند. www.Us-iran.org

شورا سازمانی غیر انتفاعی و آموزشی است که سی سال است برای بهبود رابطه ایران و امریکا فعالیت میکند و تمام اعمال و نوشته هایش هم شفاف و در معرض دید همگان است. سئوال این است که چرا این ویدئو باید پای من و شورای را در رابطه با آقای فروغی، که شهروند ایران و انگلیس است و فقط در این دو کشور فعال بوده است، به میان بیاورد؟

حدس من این است که بطورعادت، تهیه کنندگان این ویدئو میبایست برای رد گم کردن، اسمی هم از من بیاورند تا از این طریق انگلیس و امریکا را در "جاسوسی" آقای فروغی شریک کنند که اثر ویدئو بر بیننده ناآگاهش بیشتر شود! و اما این نوع اتهامات واهی به من و شورا تازگی ندارد و چند دهه است که تکرار میشود.

خوشوقتم بنویسم که درسالهای اخیر، مخصوصا طی مذاکرات برجام بی سرانجام و بعد از آن بر همگان روشن شد که بیشتر جاسوسان، براندازان، خائنین به وطن و مفسدین بزرگ اقتصادی درون دولت های جمهوری اسلامی پرورش پیدا کرده اند. من و شورا هرگز از هیچ تحریمی، تهدیدی و یا نقشه ای برای تضعیف ایران یا براندازی نظام حمایت نکرده ایم.

شورا یک سازمان غیر انتفاعی وغیرسیاسی معاف از مالیات است و فعالیتی جز در جهت آموزش برای بهبود رابطه ایران و امریکا نکرده و نخواهد کرد. چنین سازمانی حتی اجازه لابیگری ندارد. شورا همچنین همیشه از ورود به مسایل سیاسی داخل ایران دوری کرده و انرا دخالت خارجی در امور داخلی ایران دانسته است و کماکان میداند.

من بعنوان یک شهروند ایران از سالها پیش به جمهوری اسلامی برای سیاست های اشتباه داخلی و خارجی آن نقد داشته و کماکان تا اصلاح امور خواهم داشت. این اواخر که انقلاب مردم ایران با خطرات جدی از سوی ضد انقلاب مواجه گردیده و وضعیت زندگی اکثریت مردم ایران وخیم ترازهمیشه شده، نقدهایم کمی تند تر هم مطرح شده اند.

شاید این تغییر در لحن است که تهیه کنندگان ویدئو را وادار کرده است تا نیشی بمن هم بزنند که شاید صدایم خفه شود. این شگرد البته تازگی ندارد و انها سالها مرا ضد انقلاب، جاسوس، دلال و غیره خواندند تا اینکه به مذاکرات هسته ای و برجام رسیدیم. تازه درآن مقطع بود که متوجه شدند من ازهمه انها سالم تر، صادق تر و وطن پرست تر هستم.

متعاقبا انها بجای اعتراف شجاعانه در باره اراجیفی که علیه من سالهای متمادی پخش میکردند در باره من سکوت فرصت طلبانه اختیار کردند. حالا بخشی از انها میخواهد به چهارخانه اول برگردد و دوباره تف سربالا بیاندازد. صدا و سیما با این ویدئو سیمای خود را مخدوش میکند بدون اینکه صدای مرا خاموش کند. کار درست اصلاح اشتباه است.

http://tnews.ir/videos/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%88%D9%86/af32100543909.html#%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d9%84-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c

15 دسامبر 2017

23 آذر 1396
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com