Monday, Dec 18, 2017

صفحه نخست » فائزه هاشمی در دانشگاه زنجان: از "شورت و کرست" تا بوسیدن مامان چاوز

فائزه هاشمی ، دختر هاشمی رفسنجانی در یک سخنرانی مطالب جنجالی را مطرح کرد. وی از جمله درباره بوسیدن مادر چاوز توسط احمدی‌نژاد و ممانعت رهبر از انتخاب وزیر زن و اقلیت مطرح کرد.پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com